Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Moderne Nederlandse letterkunde

Dit is een afstudeerrichting van de Master Neerlandistiek.

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

 • 20 EC scriptie op het gebied van de Moderne Nederlandse letterkunde

 • 20 EC vakken minimaal binnen de Moderne Nederlandse letterkunde

 • 10 EC in het verlengde van de Moderne Nederlandse letterkunde

 • 10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen deze afstudeerrichting gegeven worden.

Zie voor de cursussen die in het kader van Masterlanguage worden aangeboden onder Master Neerlandistiek.

Hieronder volgen twee voorbeelden van specialisatiethema’s die studenten binnen de afstudeerrichting Moderne Nederlandse Letterkunde kunnen volgen. Deze thema’s zij niet dwingend, maar bedoeld als suggesties. Het gaat om:

 1. Literatuur: geschiedenis en maatschappij
 2. Mondiale en (Post)koloniale literatuur
 3. Als derde suggestie kan gelden dat bij deze afstudeerrichting ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Ook in het kader van Masterlanguage wordt een cursus aangeboden die specifiek de relatie Moderne Nederlandse letterkunde en het (middelbaar) onderwijs tot onderwerp heeft.

Te volgen cursussen:

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Grensverkeer: Nederlandse literatuur in mondiaal perspectief 10
Mij Maak je Niets Wijs: Nederlandse Representatiekritiek en Cultuuranalyse 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Literature in Society: Narrative, Fiction and Voice 10
Dialogen in literatuur en interactie 10
Helden en heldinnen op toneel 10
Reflectie op het schoolvak Nederlands (5 EC) 5
Reflectie op het schoolvak Nederlands (10 EC) 10

Masterlanguage

Moderne letterkunde in de klas 5

TWEEDE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Jeugdliteratuur: Persoonsvorming, identificatie en socialisatie 10
Literature, Ecocriticism and Decoloniality 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Literaire loopbanen. Auteurschap in de Middeleeuwen en de Vroegmoderne Tijd 10
Vertaalwetenschap 10

SCRIPTIE

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties) 20

Vrije keuzeruimte 10 EC: elk willekeurig mastervak of een stage

Meer info

(1) Literatuur: geschiedenis en maatschappij

Literatuur ontstaat niet in een isolement. Hoe mooi de droom van de ivoren toren ook is – iedere tekst reageert op de maatschappelijke omgeving. In dit thema gaat de aandacht naar de maatschappelijke functie van literatuur. Hoe maakte de roman zich bijvoorbeeld nuttig in de 19e eeuw? We gaan na hoe schrijvers en dichters het evenwicht tussen autonomie en heteronomie bewaren, en wat we kunnen begrijpen als de ethiek van de literaire tekst en het ethos van de auteur. Daarnaast kijken we hoe maatschappelijke discoursen herhaald of bekritiseerd en geparodieerd worden in de literatuur, net als actuele en politieke debatten. Mogelijke invalshoeken zijn hier bijvoorbeeld Ecokritiek in de roman, Literatuur en burgerschap, Jeugdliteratuur en leescultuur, of de politieke aspecten van het Modernisme.

Programma

Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

 • 20 EC: Een kern van 2 MA-werkgroepen binnen het thema ‘Literatuur: geschiedenis en maatschappij’ van elk 10 EC.

 • 10 EC: Een derde cursus binnen de eigen Moderne Letterkunde-opleiding.

 • 10 EC: Kies een cursus uit de master Literary Studies of de master Neerlandistiek van de eigen of een andere universiteit. Ook twee cursussen van 5 EC uit het programma van Masterlanguage zijn toegestaan. Daarnaast is het mogelijk om in dit deel een stage of onderzoeksopdracht (10 EC) uit te voeren.

 • 20 EC: De MA-scriptie en het scriptie-seminar.

Wijzigingen in dit programma zijn mogelijk in overleg met de sectievoorzitter, Esther Op de Beek, en de examencommissie.

(2) Mondiale en postkoloniale literatuur

Om de Nederlandse literatuur goed te begrijpen, is niet een nationale maar een mondiale blik nodig. Deze teksten staan altijd en per definitie in relatie tot andere culturen - uit Europa en daarbuiten. In dit thema onderzoeken we bijvoorbeeld teksten van immigranten, representaties van de culturele Ander, (post)koloniale herinnering, of reisverhalen. Met name de relatie met de voormalige Nederlandse koloniën, de Nederlands-Indische, Surinaamse, Caribische, Antilliaanse en Zuid-Afrikaanse letteren, komen aan de orde in specialisatiewerkgroepen. Zo verwerven studenten kennis en inzicht over literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid op andere continenten, en aan de nasleep en verwerking van deze koloniale aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, en journalistiek. Theorie die daarbij onder andere wordt ingezet gaat over Culturele Identiteit, Culturele Herinnering, Representatie-analyse en Discours-analyse.

Programma

Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

 • 20 EC: Een kern van 2 MA-werkgroepen binnen het thema ‘Mondiale en (post)koloniale literatuur’

 • 10 EC: Een derde cursus binnen de eigen Moderne Letterkunde opleiding.

 • 10 EC: Kies een cursus uit de master Literary Studies of de master Neerlandistiek van de eigen of een andere universiteit. Ook twee cursussen van 5 EC uit het programma van Masterlanguage zijn toegestaan. Daarnaast is het mogelijk om in dit deel een stage of onderzoeksopdracht (10 EC) uit te voeren.

 • 20 EC: De MA-scriptie en het scriptie-seminar.

Wijzigingen in dit programma zijn mogelijk in overleg met de sectievoorzitter, Esther op de Beek, en de examencommissie.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Vak EC Semester 1 Semester 2
Leiden Elective Academic Periodical - Special Issue #2 "Nature" 10