Studiegids

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt meer keuzevrijheid. Het derde jaar bestaat vrijwel geheel uit keuzevakken, en na overleg met de studieadviseur is er ook de mogelijkheid om vakken van Mastermath te volgen. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie.

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Caleidoscoop 6
Lineaire Algebra 1 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Wiskundige structuren 6
Programmeermethoden 6

Semester 2

Algebra 1 6
Analyse 2 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Combinatoriek & Optimalisering 6
Inleiding Kansrekening 6
Keuzevak van 6 EC 6

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 2, verplicht:

Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Inleiding Mathematische Statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Eerste semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 2 6
Discrete Besliskunde 6
Markov Chains and Applications 6
Orientatie op onderwijs 6

Tweede semester jaar 2, verplicht:

Complexe functietheorie (Analyse 4) 6
Introduction to measure theory 3
Modelleren en Simuleren 6
Numerieke Wiskunde 6
Seminarium presenteren en communiceren 3

Tweede semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 3 6
Dynamica en Chaos 6
Mathematische Statistiek 2 6
Stochastische Besliskunde 6
Projectieve meetkunde 6

Derde jaar

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, of met 5 vakken (van 6 EC) uit het aanbod van het tweede en derde jaar van de bachelor wiskunde zonder dat daarvoor toestemming van de examencommissie voor nodig is, met dien verstande dat het aantal EC door de examencommissie verminderd kan
worden als er sprake is van overlap met gevolgde vakken.
Indien de vrije-keuzeruimte op een andere manier wordt ingevuld, zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en
niveau.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Minor 30

Bachelor keuzevakken

Differentiable manifolds 1 6
Discrete Besliskunde 6
Inleiding in de algebraïsche topologie 6
Markov Chains and Applications 6

Bachelor/master keuzevakken

Algebraic Curves (BM) 6
Complex Networks (BM) 6
Introduction to dynamical systems (BM) 6
Linear Analysis (BM) 6
Mathematische Statistiek 3 (BM) 6
Multiscale Mathematical Biology (BM) 6
Probability Seminar 2022 (BM) 6
Quantum Computing (BM) 6
Geavanceerde Onderwerpen in de Besliskunde (BM) variabel

Semester 2

Keuze uit twee bachelorseminaria:

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 18

Bachelor keuzevakken

Dynamica en Chaos 6
Projectieve meetkunde 6
Stochastische Besliskunde 6

Bachelor/master keuzevakken

Advanced measure theory (BM) 6
Differentiable manifolds 2 (BM) 6
Dynamical Systems Seminar - Anthology of Partial Differential Equations (PDEs) 6
Fourier Analyse (BM) 6
Introduction to Perturbation Methods (BM) 6
Metabolic Network Analysis (BM) 6
Random Dynamical Systems (BM) 6
Representation Theory (BM) 6
Stochastic Models for Genetic Evolution (BM) 6
Topics in Algebraic Topology (BM) 6
Geavanceerde Onderwerpen in de Besliskunde (BM) variabel

Arbeidsmarkt

De faculteit FWN en de studievereniging De Leidsche Flesch organiseren activiteiten zoals de Beta Banenmarkt, en allerlei excursies naar bedrijven op het Bioscience Park.

De Science Career Service organiseert workshops, en geeft advies over o.a. carriere perspectieven, tips voor je cv, LinkedIn, sollicitatiebrieven schrijven, etc.

De Leiden University Career Zone is een online portal dat je helpt om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Hier vind je informatie, tips en tools om meer persoonlijk inzicht te krijgen, meer te weten te komen over de arbeidsmarkt, je sollicitatievaardigheden te ontwikkelen, je academische en professionele carrière te plannen, vacatures te vinden en te ontdekken wat de Career Services voor jou kan betekenen.