Studiegids

nl en

Pre-master Archeologie

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor studenten die een master Archeologie willen volgen maar specifieke archeologische kennis en vaardigheden missen. Via het pre-mastertraject doen zij deze kennis en vaardigheden alsnog op.

Het pre-masterprogramma wordt altijd in overleg en met goedkeuring van de Toelatingscommissie bepaald en bestaat uit een selectie van vakken uit de bachelor Archaeology.

Pre-master Archeologie

Wat moet je in huis hebben?

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pre-master Archeologie:

  • Een BA diploma behaald aan een Nederlandse universiteit of Hogeschool, of een equivalent daarvan. Voorwaarde is dat deficiënties binnen een jaar weggewerkt kunnen worden.

  • De toelatingscommissie bepaalt welk programma je moet volgen. De keuzes die je daarbinnen nog zelf mag maken bepaal je in samenspraak met de studieadviseur.

  • Na afronding van het pre-master traject binnen de gegeven tijd heb je in principe toegang tot de gekozen master track.

NB: deze voorwaarden geven niet automatisch toegang tot de pre-master. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld door de Toelatingscommissie. Afhankelijk van je voorkennis besluit de Toelatingscommissie welke inhoud en grootte (maximaal 60 ec) de premaster zal moeten zijn.

Aanmelden

We raden je aan om je aan te melden voor de masteropleiding van je keuze. De Toelatingscommissie beoordeelt dan je dossier en laat je óf rechtstreeks toe tot de master van je keuze, óf je ontvangt een pre-master aanbod. Daarin staat dan ook uitgelegd hoe je je voor deze pre-master aanmeldt.

Zie onze website voor meer informatie over het aanmelden voor een Archeologie master.

Saxion pre-master traject

Het Saxion pre-master traject is een traject samengesteld voor 3e-jaarsstudenten van de hbo-opleiding Archeologie van Saxion UAS Deventer. Studenten volgen deze pre-master in hun minor/vrijekeuzeruimte.

Na het afronden van dit traject ontvang je een cijferlijst. Op basis je afgeronde Saxion pre-master en je afgeronde hbo-opleiding Archeologie ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Archaeology aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.

Let op:
Het pre-master programma is een door de Toelatingscommissie vastgesteld programma en bevat een aantal keuzes. Deze keuzes maak je in samenspraak met de studieadviseur.

Het Saxion pre-master programma start op 1 februari. Je dient het traject af te ronden voor 31 augustus van hetzelfde collegejaar.
Schrijf je vóór 1 juli in bij de studieadviseur.

Onderstaand zie je een voorbeeld van een pre-master programma. We raden je aan om niet meer dan 3 vakken per blok te kiezen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Designing Archaeological Research 5
Archaeological Theory (BA3) 5
Science Communication: Archaeology in the 21st Century 5

Kies er 1 van onderstaande:

Deep History 5
Early Cities: A Comparative Perspective 5
Early Empires in West Asia and the Mediterranean 5

Kies er 1 van onderstaande:

Bioarchaeology 5
Geographic Information Systems (GIS) 5
Museums and Collections: A Practical Introduction 5
Material Studies 2 5
Landscape Archaeology Projects 5

Kies een seminar uit deze lijst (in blok 2,3 of 4). Seminars hebben een beperkte capaciteit. Je wordt ingeschreven op basis van loting.

Blok 2 (oktober t/m december)

Archaeology of the Eastern Mediterranean in the Late Bronze Age 5
The Roman Frontier 5
The Archaeology of the Ancient Silk Roads 5
Pleistocene Technology 5
Ritual Analysis: What Archaeologists Can Learn From Ethnologists 5
Byzantine Archaeology 5
The Prehistory of Asia Minor and Cyprus 5

Blok 3 (februari t/m april)

Archaeology of the Americas 5
From Ceramic to Plastic: The Mediterranean in Twelve Objects 5
Predictive Modelling 5
The Archaeology of the Roman Empire in the Western Mediterranean 5
Dutch Prehistory in a European Context 5

Blok 4 (april t/m mei)

Maritime Archaeology, Culture and Landscapes: Research, Protection, and their Role in Identity(Building) 5
Osteology 5
Botany 5
Zoology 5
Isotope Archaeology 5
Histories We Play 5