Studiegids

nl en

Jodendom – inleiding

Vak
2009-2010

De identiteit van hedendaagse joden loopt zeer uiteen en bestaat uit vele elementen waaronder religie, cultuur en etniciteit. Beginnend met het hier en nu en teruggrijpend naar het verleden zullen verschillende vormen van jodendom in de loop van drie millennia in vogelvlucht bekeken worden.

Doelstelling

De student verwerft inzicht in de steeds veranderende levenswijze en uitingsvormen van joden en jodendom.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, dvd’s en museumbezoek

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof en literatuurlijst.

Literatuur

  • E. van Voolen, Joods leven thuis en in de synagoge, Ten Have 1991 en later (v.a. 2005 verschenen als Joods leven, Protestantse Pers) gehele boek.

  • J. Neusner, Judaism in Modern Times. An Introduction and Reader, Blackwell 1995, hoofdstuk 8, blzz. 206-220.

  • M.L. Satlow, Creating Judaism: History, Tradition, Practice, Columbia University Press 2006, hoofdstuk 2ff.

Toelating

Geen aanvullende eisen.

Opmerkingen

Voor meer informatie neem contact op met het studiecoördinaat Godsdienstwetenschappen of Prof. Dr. J. Frishman