Studiegids

nl en

Nieuwe religieuze bewegingen en new age

Vak
2009-2010

In dit college wordt ingegaan op de historische achtergronden van en de sociale en culturele context waarbinnen religieuze bewegingen in westerse en niet-westerse samenlevingen tot stand komen, en op theorieën die behulpzaam zijn bij het begrijpen en verklaren van trends en ontwikkelingen in religieus denken en gedrag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan herkomst, rol en betekenis van verschillende groepen die onder de term New Age worden samengebracht.

Doelstelling

Het verwerven van kennis over resultaten met betrekking tot de sociaal-wetenschappelijke en historische studie van religieuze bewegingen en New Age religies in moderne westerse en niet-westerse samenlevingen. Het verwerven van kennis over ontstaan, ontwikkeling, interne dynamiek, sociale functie en culturele betekenis van religieuze bewegingen binnen het wijdere verband van de samenleving.
Studenten zijn in staat op basis van literatuuronderzoek een vraagstelling en een onderzoeksplan te formuleren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege met schriftelijke opdrachten.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over literatuur en collegestof (75%) en opdracht (25%).

Literatuur

  • Peter Clarke, New Religions in Global Perspective (Londen: Routledge, 2006).

N.B.: Het boek van Clarke dient bij aanvang van de colleges in bezit van iedere student te zijn! Het is verkrijgbaar bij boekhandel Atleest, Kort Rapenburg 12a te Leiden.

Toelating

Geen eisen. Dit college staat ook open voor toehoorders.