Studiegids

nl en

Geografische Informatie Systemen (GIS)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Dit college biedt inzicht in de toepassingsmogelijkheden van Geografische Informatie Systemen (GIS) bij archeologisch veldwerk en analyses. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden die door deze technologie mogelijk worden gemaakt, worden met meer diepgang behandeld.

Leerdoelen

 • Kennis verkrijgen over de manier waarop GIS momenteel binnen de archeologie wordt gebruikt;

 • Kennis verkrijgen van de technische aspecten en toepassingsgebieden van GIS;

 • Aanleren van het beheer en de analyse van ruimtelijke archeologische informatie;

 • In staat zijn om voor een eigen onderzoek eenvoudige (verspreidings)kaarten in GIS te maken.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practicum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur college;

 • 36 uur practicum;

 • 140 bladzijden literatuur;

 • Opdrachten.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen;

 • Aanwezigheidsplicht bij practica;

 • Opdrachten tijdens practica in blok 4.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

D. Wheatley & M. Gillings, Spatial Technology and Archaeology: The Archaeological Applications of GIS (2002). London: Taylor & Francis.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. M. Wansleeben.