Studiegids

nl en

Introductie

Onderwijs
De specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika betreft een uitgestrekt en gevarieerd toepassingsgebied buiten Europa. Deze archeologie onderscheidt zich vooral door de hedendaagse aanwezigheid van inheemse (“indiaanse”) gemeenschappen in diverse delen van dit continent, die elementen van culturele tradities uit de tijd van voor de Europese kolonisering in stand houden. Dat betekent dat de archeologie van deze regio nauw verbonden is met culturele antropologie en grote aandacht heeft voor de rol van het erfgoed van de inheemse volken vandaag de dag.

De docenten die de colleges aanbieden zijn allemaal zelf actief betrokken bij onderzoeksprojecten in Mexico & Centraal Amerika, het Caraïbisch gebied & Amazonia (Antillen, Guyana’s en tropisch laagland van Zuid-Amerika), en de Andes-regio. De nadruk ligt op kennis en vaardigheden die nodig zijn voor
a) de reconstructie en interpretatie van sociale processen door studie van materieel en immaterieel erfgoed (artefacten, monumenten, beeldende voorstellingen, voortlevende tradities, enz.);
b) praktisch archeologisch en/of etnografisch veldwerk in buiten-Europees cultuurgebied;
c) werk in volkenkundige musea.

Onderzoek
Het Caraïbisch gebied is een regio waarmee Nederland belangrijke historische banden heeft. Het lopend onderzoek behelst onder meer oppervlakteprospecties en opgravingen van dorpjes en grafvelden uit de archaïsche en ceramische periodes op eilanden als Curaçao, Saba, Guadeloupe, Trinidad, en de Dominicaanse Republiek, terwijl etno-archeologisch onderzoek wordt verricht in Suriname en Frans Guyana. Thematisch ligt de nadruk op de eilandarcheologie, met focus op algemene processen van migratie en uitwisseling, als ook op de voedseleconomie en technologie.

De archeologie van Mesoamerika en het Andesgebied (Azteken, Maya’s, Inca’s en vele andere culturen) wordt gekenmerkt door veel grootschalige nederzettingen, monumenten, beeldende kunst en soms ook schriftsystemen. Bovendien leeft in deze regio´s vandaag de dag nog een talrijke indiaanse bevolking, die veel van de oude cultuur bewaard heeft en deels dezelfde talen spreekt. Het Leidse onderzoek verbindt hier archeologisch veldwerk met iconologisch, historisch en antropologisch onderzoek.
Regelmatig organiseren Leidse onderzoekers archeologische field schools in het Caraïbisch gebied en in Centraal Amerika. Verder kun je bijvoorbeeld stage lopen in het Nationaal Museum van Wereldculturen in Leiden of in andere volkenkundige musea. Ook het Leidse etno-archeologisch veldwerk in Mexico en Peru biedt diverse stagemogelijkheden. Daarnaast zijn er goede contacten zowel met andere Europese universiteiten als met instellingen in de Verenigde Staten en in de betrokken landen.
Voor internationaal (veld)onderzoek is kennis van het Spaans belangrijk en soms van indiaanse talen. Dergelijke cursussen worden aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen.

Vervolgmogelijkheden
Na de bachelorfase kun je je in de Graduate School (MA/RMA) verder specialiseren in de Master specialisaties Archaeology of the Americas en/of Heritage of Indigenous Peoples, dan wel de Research Master Religion and Society in Native American Cultures.

Bachelor jaar 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies twee van de onderstaande profielen:

  • Early civilisations (15 ects)

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological sciences (15 ects)

C. Kies een verdiepingscollege (5 ects), óf een verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is. De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in de BA3 niet hetzelfde college nog eens volgt.
Dit jaar verzorgt de specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika het verdiepingscollege Archaeology of Mesoamerica.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Management archeologisch erfgoed 5
Geografische Informatie Systemen (GIS) 5
Gegevensanalyse 5
Materiaalkunde 2 5
Stage 1 (veldwerk) 5

Profiel Early Civilisations

Jager-verzamelaars en vroege boeren in het Nabije Oosten en de Caraïben 5
Early cities and states in the Near East and Mediterranean world 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Vroege prehistorie 5
Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie 5
Middeleeuwen 5

Profiel Archaeological Sciences

Bioarcheologie 5
Experimental archaeology 5
Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland 5

Bachelor jaar 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie

  • een halve minor aan een andere faculteit

De andere Archeologie specialisaties:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological theory 5
Predictive modelling 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatie Archeologie van Indiaans Amerika

Archaeology and anthropology of the Caribbean and Amazonia with a focus on Shamanism 5
Archaeology of Mesoamerica 5
Indigenous heritage of the Americas 5