Studiegids

nl en

Introductie

Onderwijs
Bij archeologisch onderzoek wordt op grote schaal gebruik gemaakt van natuurwetenschappelijke methodes. In de specialisatie Bioarchaeology wordt aandacht besteed aan de natuurwetenschappelijke kant van de archeologie, in het bijzonder aan botanie, archeozoölogie en humane osteologie.

Tijdens de studie staat het werken met materiaal uit een archeologische context centraal, waarbij gebruik gemaakt wordt van vergelijkingscollecties. Het eerste deel (BA2) van het studieprogramma is voor alle studenten van deze specialisatie identiek. Deze inleiding heeft een brede opzet, waarin ook artefact analyse en landschap aan bod komen in de vakken Experimental archaeology en Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland.
Voor de invulling van het tweede deel (BA3) kies je voor een biologisch accent; zoölogie, botanie of humane osteologie. Binnen dat tweede deel wordt ook een eigen onderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek zal de basis vormen voor de afsluitende bachelor scriptie.

Vervolgmogelijkheden
Deze specialisatie geeft aansluiting op de Master specialisaties Material Culture Studies, Palaeoecology, Human Osteology and Funerary Archaeology en de Research Master Bioarchaeology.

Bachelor jaar 2

Bachelor jaar 2 met de specialisatie Bioarchaeology bestaat uit de volgende (keuze)onderdelen:

A. Verplichte vakken (25 ects)

B. Kies twee van de onderstaande profielen:

  • Early civilisations (15 ects)

  • Archeologie van Noordwest-Europa (15 ects)

  • Archaeological sciences (15 ects)

C. Kies een verdiepingscollege (5 ects), óf een verbredingscollege (5 ects) uit het overgebleven profiel dat niet gekozen is. De verdiepingscolleges alterneren elk jaar met een ander college, zodat je in de BA3 niet hetzelfde college nog eens volgt.
Dit jaar verzorgt de specialisatie Bioarchaeology de bij elkaar horende verdiepingscolleges Isotopes in archaeology (3 ects) en Excursie Pleistoceen (2 ects).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Management archeologisch erfgoed 5
Geografische Informatie Systemen (GIS) 5
Gegevensanalyse 5
Materiaalkunde 2 5
Stage 1 (veldwerk) 5

Profiel Early Civilisations

Jager-verzamelaars en vroege boeren in het Nabije Oosten en de Caraïben 5
Early cities and states in the Near East and Mediterranean world 5
Visual culture 5

Profiel Archeologie van Noordwest-Europa

Vroege prehistorie 5
Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie 5
Middeleeuwen 5

Profiel Archaeological Sciences

Bioarcheologie 5
Experimental archaeology 5
Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland 5

Bachelor jaar 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Bioarchaeology bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie

  • een halve minor aan een andere faculteit

De andere specialisaties Archeologie:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological theory 5
Predictive modelling 5
Stage 2 10
BA3-scriptie 10

Specialisatie Bioarchaeology

Isotopes in archaeology 3
Excursie Pleistoceen 2

Kies daarnaast voor 1 van de volgende mogelijkheden:

Botany 10
Zoölogie 10
Osteoarchaeology 10