Studiegids

nl en

Gegevensanalyse

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Gegevensanalyse heeft tot doel studenten de basisprincipes van rekenkundige en statistische technieken bij te brengen voor de analyse van archeologische vondsten.
Na het volgen van de colleges en practica moet je zelf in staat zijn te beoordelen welke techniek in welke situatie toegepast mag worden.

Ook krijg je inzicht in zowel de voor- en nadelen van de verschillende technieken, als de waarde voor de archeologische conclusies. Gegevensanalyse fungeert als een kapstok om statistische technieken te behandelen, die bij tal van archeologische onderzoeksvragen toegepast worden.
De kennis en praktijkervaring worden zowel bij eigen onderzoek in het kader van bijvoorbeeld een scriptie, als bij de beoordeling van de wetenschappelijke literatuur gebruikt.

Leerdoelen

 • Basiskennis van (ruimtelijke) statistische technieken;

 • Begrijpen en beoordelen van de vakliteratuur;

 • Technieken kunnen toepassen bij eigen onderzoek.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practicum;

 • Opdracht (gegevensanalyse van vuursteenbeschrijvingen, Materiaalkunde 2).

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur college;

 • 16 uur practicum;

 • 160 bladzijden literatuur;

 • Opdrachten.

Toetsing

 • Open-boek tentamen;

 • Aanwezigheidsplicht bij practica.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

M. Fletcher & G.R. Lock, Digging Numbers, Elementary Statistics for Archaeologists. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology (2005).

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. M. Wansleeben.