Studiegids

nl en

Jager-verzamelaars en vroege boeren in het Nabije Oosten en de Caraïben

Vak
2015-2016

Beschrijving

Over de hele wereld hebben mensen hun aloude jager-verzamelaar bestaanswijze ingeruild voor een sedentaire manier van leven op basis van landbouw. Deze cruciale stap – Childe sprak van de ‘Neolithische revolutie’ – opende de weg naar het ontstaan van moderne samenlevingen als de onze.
Twee archeologisch belangrijke regio’s, beiden met een sterke traditie van het Nederlands archeologisch onderzoek, zijn het oude Nabije Oosten en het Caribische gebied. De prehistorische samenlevingen van deze twee regio’s tonen een reeks van intrigerende contrasten en overeenkomsten.

In deze cursus krijgen we een cultuurhistorisch overzicht van het Nabije Oosten en de Caraïben tijdens de overgang van jager-verzamelaar tot boer. We verkennen de sociaal-politieke en ideologische samenstelling van de prehistorische samenlevingen die deze regio bewoonden.

Leerdoelen

  • Kennis van de cultuurhistorie van het Nabije Oosten en de Caraïben tijdens de overgang van jager-verzamelaar naar boer;

  • Inzicht in de belangrijkste interpretatieve discussies met betrekking tot deze overgang, specifiek rond de thema’s dorpssamenstelling, domesticatie, handel en uitwisseling, ritueel, en sociale organisatie;

  • Kennis van hedendaagse literatuur, en het hedendaagse archeologische debat met betrekking tot deze thema’s;

  • Vergelijkende inzichten met betrekking tot de overeenkomsten en verschillen zowel in culturele ontwikkelingen in de twee regio’s alsook in archeologische benaderingswijzen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14×2 uur hoorcollege (2 ects);

  • 420 pagina’s literatuur (3 ects).

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Literatuur wordt voorafgaand aan de colleges via Blackboard beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Exchange and Study Abroad students, please see the Prospective students website for information on how to apply.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. O.P Nieuwenhuyse of mw. dr. M.S. de Waal.