Studiegids

nl en

Late prehistorie en provinciaal-Romeinse archeologie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus wordt de ontwikkeling van Noordwest-Europa bestudeerd tussen ca. 3.000 voor Christus en ca. 400 na Christus. De boerensamenlevingen van de late prehistorie en de inpassing van Noordwest-Europa in de Romeinse wereld zullen aan bod komen.
Er komen aspecten aan de orde zoals nederzettingen, grafheuvellandschappen, uitwisselingsnetwerken, landbouwsystemen, en politieke en militaire organisatie.

Leerdoelen

  • Kennis van de chronologie van de late prehistorie en Romeinse Tijd in Noordwest-Europa;

  • Kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in de bewoningsgeschiedenis;

  • Definitie en toepassing van enkele belangrijke theoretische concepten zoals ritueel, uitwisseling, macht en identiteit;

  • Definitie van vaktermen zoals vicus, colonia, castra, etc.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14 uur hoorcolleges;

  • 450 pagina’s literatuur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • Hoofdstukken uit L.P. Louwe Kooijmans, et al. (red.), Nederland in de Prehistorie (2005 of 2009), wordt beschikbaar gesteld via BlackBoard;

  • M. Carroll, Romans, Celts and Germans: The German Provinces of Rome (2001).

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. J. de Bruin.