Studiegids

nl en

Middeleeuwen

Vak
2015-2016

Beschrijving

Dit is een uitgebreide kennismaking met de nederzettingsarcheologie van stad en platteland gedurende de middeleeuwen. Ook wordt gekeken naar het grafritueel van de vroege middeleeuwen en de samenstelling van de bevolking. Het gebiede van de noordelijke Nederlanden staat centraal.

Leerdoelen

  • De uiterlijke verschijningsvormen van stedelijke en landelijke nederzettingen kennen en kunnen herkennen;

  • Inzicht krijgen in de ontwikkeling van nederzettingsvormen gedurende de middeleeuwen;

  • In staat zijn om de processen achter stadsvorming en de ontwikkeling van plattelandsnederzettingen te herkennen en in de tijd te plaatsen;

  • Bekend raken met de gebruikelijke vaktermen.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Responsiecollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcollege (2 ects);

  • Literatuur (2 ects);

  • Opdrachten (1 ects).

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen;

  • Opdrachten.

De tentamendata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Aanmelden Contractonderwijs

Alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. E.J. Bult.