Prospectus

nl en

Biomedische wetenschappen

De bacheloropleiding Biomedische wetenschappen geeft inzicht in het gezonde en zieke menselijk lichaam en in de methoden en technieken van biomedisch wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een programma van drie jaar (180 studiepunten).

Informatie over de vakken in het bachelorprogramma (jaar 1, 2 en 3) vind je op de onderstaande tabbladen.

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Start BW 2
Humane biologie 4
Biomoleculen 7
Introduction to R 1
Moleculaire Biologie 7
Metabolisme 1 5
Metabolisme 2 6
Methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek 4
Cellulaire communicatie 6
Biomedisch onderzoek in de geneeskunde 2
Medische Genetica 8
Lijnonderwijs Communication in Science-1 (CiS-1) 3
Biomedical Academic Scientific Training-1 (BAST-1) 5
Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting BW 0

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Immunology (BS) 9
Infectious Agents and Immunity 6
Introduction to the Neurosciences 6
Design and Analysis of Biomedical Studies 6
Physiology, Basic Concepts 8
Physiology, Advanced Concepts 4
Human Pathology 7
Hormones and the Nervous System 8
Discovering Life Science Companies 2
Communication in Science-2 (CiS-2) 2
Biomedical Academic Scientific Training-2 (BAST-2) 2

Modules for exchange students only

Communication in Science (CiS) is a module integrated with other modules throughout the year. For international students, who only spend the autumn semester in Leiden, we offer an abbreviated CiS-module (below).

Communication in Science for Exchange Students 2
Biomedical Academic Scientific Training for exchange students 2

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Biomedical Data Analysis 1
Choose 1
Reflection on Science 6
Molecular Biology and Oncology 11
Student Research Project BW 21
Communication in Science-3 (CiS-3) 3
Biomedical Academic Scientific Training-3 (BAST-3) 2

Electives (15 EC)

Halve minoren aangeboden door bachelor Geneeskunde 15

Career Preparation

Arbeidsmarktvoorbereiding aan de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:

 1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
  Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.

 2. Vakoverstijgende vaardigheden
  Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functie kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
  onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

 3. Zelfreflectie
  Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
  Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

 4. Praktijkervaring
  Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.

 5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in het curriculum van de bachelor Biomedische wetenschappen

Op verschillende momenten tijdens je studie worden er onderwijs activiteiten aangeboden die erop gericht zijn om je voor te bereiden op de keuzes die je moet maken betreffende een vervolgstudie en/of beroepsperspectief na je bachelor. Voorbeelden van vakken waarin hier aandacht aan wordt besteed zijn:
Vakspecifieke kennis en vaardigheden

 • Biomedische kennis opgedaan tijdens alle blokken

 • Labvaardigheden opgedaan tijdens practica

Vakoverstijgende vaardigheden

 • Lijnonderwijs Communication in Science (CiS): Communicatieve vaardigheden (alle jaren)

 • Lijnonderwijs Biomedical and Academic Scientific Training (BAST): Academische vaardigheden (alle jaren)

 • Workshop CV en sollicitatiebrief schrijven (Choose BW3)

Zelfreflectie

 • BAST (BW2)

 • Docentmentoraat (BW2/3)

 • Choose (BW3)
  Praktijkervaring

 • Miniprojects (BW2)

 • Minor (BW3)

 • Student research project (SRP;BW3)
  Oriëntatie op de arbeidsmarkt/vervolgstudie

 • Oriëntatie via verdiepende hoorcolleges tijdens verschillende blokken (m.n. BW1 en BW2)

 • Alumni avonden, MFLS symposium, BW symposium, LIMSC (2-jaarlijks)

Activiteiten arbeidsmarktvoorbereiding naast / buiten het curriculum van de bachelor Biomedische wetenschappen
Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om oriëntatie op de het werkveld/de arbeidsmarkt, (loopbaan)vaardigheden en zelfreflectie. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn rond keuzemomenten binnen je opleiding, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, LUMC Career Service, of studievereniging Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.).

 • Minorvoorlichting en minorenmarkt

 • Study abroad festival

 • Lunchlezingen van bedrijven en alumni

 • M.F.L.S.

 • Workshops en Career Colleges LUMC Career Service

 • Bèta Banenmarkt en BioScience Park Excursie

 • FIGON Dutch Medicine Days

Career Service, LU Career Zone en career workshop kalender

**Facultaire Career Service **
De Career Service van jouw faculteit biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie workshops, georganiseerd door de Career services.

Course EC Semester 1 Semester 2

LUMC Career Service

De LUMC Career Service is de plek waar je terecht kunt met al jouw vragen rondom studiekeuze en loopbaanmogelijkheden. Met online informatie, open spreekuren, sollicitatie- en cv-advies, workshops en individuele adviesgesprekken helpen we jou met je oriëntatie op de arbeidsmarkt en ondersteunen we de overgang van studie naar werk. Voor meer informatie zie https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-services/geneeskunde-lumc/.

Behalve individueel advies, organiseert de Career Service ook regelmatig workshops en cursussen rondom solliciteren en loopbaanoriëntatie. Kijk in het cursusoverzicht voor het actuele aanbod: https://www.student.universiteitleiden.nl/cursussen?cf=geneeskunde-lumc&cd=geneeskunde-bsc&method=workshop&faculty=medicine-lumc&category=career-and-apply-for-jobs