Prospectus

nl en

Vertalen Engels-Nederlands-Engels

Een talenstudie op zich biedt geen voorbereiding op het beroep van vertaler, maar
noch afgestudeerden, noch opdrachtgevers zijn zich hiervan bewust. Gelukkig, zou
je kunnen zeggen, want veel afgestudeerden kiezen uiteindelijk voor het vertalersvak. De eerste producties zijn dan vaak het resultaat van bloed, zweet en tranen, maar na een aantal jaren krijgt men er wel handigheid in, en misschien zelfs aardigheid.

Bij de opleiding Engelse taal en cultuur zijn we er van overtuigd, dat het beter
is dat de studenten met enige voorbereiding voor het beroep van vertaler kiezen. Daarom biedt dit keuzepakket je de mogelijkheid kennis te maken met dit vak, dat in meerdere opzichten zeer spannend en uitdagend is. Immers, een goede vertaler heeft gedegen kennis van minstens twee talen met al hun grammaticale en lexicale nuances. Daarnaast is de vertaler goed op de hoogte van de culturen die onlosmakelijk met de bron- en doeltaal verbonden zijn: men zegt wel dat de vertaler als bemiddelaar tussen culturen functioneert. Tenslotte heeft de vertaler nagedacht over hoe het vak van vertaler beoefend wordt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vertaaltechnieken, maar ook over vragen als hoe letterlijk men moet vertalen en wat letterlijk dan betekent. Al deze aspecten van het vertalen komen in het keuzepakket Vertalen Engels-Nederlands-Engels aan bod.

Maximum aantal deelnemers: 45

Het rooster vindt u hier:
Semester1
Semester2

Cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

English to Dutch Translation Course 10
Culture Studies for Translators 5

Tweede semester

Dutch to English Translation Course 10
Introduction to Translation Studies 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

  • Vertalen Engels-Nederlands

  • Cultuurkunde voor Vertalers

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

  • Minor

  • Omvang: 30 ects

  • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

  • Voertaal: Engels

  • Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte

  • Coördinator: mw. K. van der Zeeuw-Filemon

  • Informatie: k.van.der.zeeuw of 071 527 2146

  • Aanmelding: via uSis

Een talenstudie op zich biedt geen voorbereiding op het beroep van vertaler, maar
noch afgestudeerden, noch opdrachtgevers zijn zich hiervan bewust. Gelukkig, zou
je kunnen zeggen, want veel afgestudeerden kiezen uiteindelijk voor het vertalersvak. De eerste producties zijn dan vaak het resultaat van bloed, zweet en tranen, maar na een aantal jaren krijgt men er wel handigheid in, en misschien zelfs aardigheid.

Bij de opleiding Engelse taal en cultuur zijn we er van overtuigd, dat het beter
is dat de studenten met enige voorbereiding voor het beroep van vertaler kiezen. Daarom biedt dit keuzepakket je de mogelijkheid kennis te maken met dit vak, dat in meerdere opzichten zeer spannend en uitdagend is. Immers, een goede vertaler heeft gedegen kennis van minstens twee talen met al hun grammaticale en lexicale nuances. Daarnaast is de vertaler goed op de hoogte van de culturen die onlosmakelijk met de bron- en doeltaal verbonden zijn: men zegt wel dat de vertaler als bemiddelaar tussen culturen functioneert. Tenslotte heeft de vertaler nagedacht over hoe het vak van vertaler beoefend wordt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vertaaltechnieken, maar ook over vragen als hoe letterlijk men moet vertalen en wat letterlijk dan betekent. Al deze aspecten van het vertalen komen in het keuzepakket Vertalen Engels-Nederlands-Engels aan bod.

De cursussen in het keuzepakket zijn Vertalen Engels-Nederlands; Vertalen Nederlands-
Engels, Cultuurkunde voor Vertalers en Inleiding Vertaalwetenschap.