Prospectus

nl en

Eerste jaar

The first year of the bachelor programme in Medicine is taught entirely in Dutch. Please refer to the Dutch pages of this study guide for more information.

Course EC Semester 1 Semester 2
Start tot arts 6
Van mens tot cel 8
Van cel tot molecuul 6
Academische en Wetenschappelijke Vorming jaar 1 5
Van basis tot homeostase 10
Sturing en stofwisseling 8
Hersenen en Aansturing 8
Lijn Gezondheidsbevordering jaar 1
Lijn Beroepsvorming jaar 1 7
Voortgangstoets 2
Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting GNK

Tweede jaar

Tweede jaar

Inleiding

Jaar twee begint met (engelstalige) blokken die de student vertrouwd maken met de belangrijkste ziektemechanismen zoals ontsteking en nieuwvorming. De cursus farmacologie krijgt tijdens het eerste semester een vervolg en wordt afgesloten met een toets. Na het (engelstalige) blok Academic and scientific education vervolgt de bachelor met vraagstukken blokken. In deze blokken worden verschillende klinische disciplines en basisvakken geïntegreerd. In het tweede jaar zijn dit blokken m.b.t. vraagstukken rond bewegen, borst en nier, buik en geestelijke gezondheid. In de vorm van ‘patient partners’ hebben de studenten contact met patiënten. Het onderwijs in competenties loopt door in het tweede jaar. De competenties blijven gedurende de hele opleiding een centrale rol vervullen in het lijnonderwijs.
Naast dit blok- en lijnonderwijs, moet ieder jaar een voortgangstentamen behaald worden, dat bestaat uit vier toetsen. Meer informatie over de VGT staat op Blackboard.

Algemene informatie

De jaarcoördinator van jaar 2 is dr V.T.H.B.M. Smit.
Roosters onderwijsprogramma
Aanvullende informatie over Geneeskunde op de onderwijswebsite
Inhoudelijke informatie op de blackboard module van het betreffende blok/lijn.

Course EC Semester 1 Semester 2
Mechanisms of disease 1 8
Mechanisms of disease 2 8
Line Academic Scientific Training Year 2 5
Vraagstukken Bewegen 9
Vraagstukken Buik 8
Vraagstukken Borst en Nier 8
Vraagstukken Psychisch Funtioneren 5
Lijn Beroepsvorming jaar 2 4
Lijn Gezondheidsbevordering jaar 2 1
Lijn Samenwerken en Organisatie jaar 2 1
Pharmacology 1
Voortgangstoets 2

Derde jaar

The third year of the bachelor programme in Medicine is taught entirely in Dutch. For more information on third year’s courses please refer to the Dutch pages of this e-guide.