Prospectus

nl en

Eerste jaar

The first year of the bachelor programme in Medicine is taught entirely in Dutch. Please refer to the Dutch pages of this study guide for more information.

Course EC Semester 1 Semester 2
Start tot arts 6
Van mens tot cel 8
Van cel tot molecuul 6
Academische en Wetenschappelijke Vorming 5
Van basis tot homeostase 10
Sturing en stofwisseling 8
Hersenen en Aansturing 8
Lijn Beroepsvorming jaar 1 7
Voortgangstoets 2

Tweede jaar

The second year of the bachelor programme in medicine is a Dutch taught programme with the exception of a 14-week period where English is the mode of instruction. For further information on the English taught modules please check the course descriptions below.

Course EC Semester 1 Semester 2
Houding en Beweging 4
Trauma 4
Gen, omgeving en ziekte (voorheen Moleculaire en cellulaire aspecten van ziekten) 4
Algemene Pathologie (General Pathology I) 4
Pathofysiologie 4
Farmacologie 2
Nieuwvorming 4
Immunology (Medicine) 4
General Pathology II 4
Infectious Diseases 4
Psychopathologie 4
Wetenschappelijke Vorming 4
Lijn Klinisch Onderwijs jaar 2 2
Anatomie: Borst Buik Bekken 2
Keuzevak 1 jaar 2 4
Keuzevak 2 jaar 2 4
Voortgangstoets 2

Derde jaar

The third year of the bachelor programme in Medicine is taught entirely in Dutch. For more information on third year’s courses please refer to the Dutch pages of this e-guide.

Course EC Semester 1 Semester 2
Van individu tot populatie 4
Buik 7
Borst 7
Nefrologie en Urologie 4
Endocriene stoornissen 4
Oncologie 4
Psychiatrische Ziekten 4
Zintuigen en Zenuwstelsel 4
Bewegingsapparaat 4
Lijn Klinisch Onderwijs jaar 3 7
Vroege Praktijk Contacten jaar 3 1
Levensfasen 4
Keuzevak 3 jaar 3 4
Voortgangstoets 2