Prospectus

nl en

Eerste Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Introduction to Law 5
Principles of Constitutional Law 5
Introduction Civil Law 10
Introduction to Criminal Law 5
Introduction to International Public law 5

Semester 2

Introduction to European Law 5
Inleiding Bestuursrecht 5

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Grondslagen van het Recht 5
Law and Business 5
Historische Ontwikkeling van het Recht 5
Dutch Tax Law 5
Methoden en Technieken van de Rechtswetenschap 5

Tweede Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Law of Obligations 10
Economics 10
Introduction to Company Law 10

Semester 2

Roman Law 5
Accounting and Financial Reporting 5
Administrative Tax Law 10
Fiscal Criminal Law 5
Value Added Tax and Real Estate Transfer Tax 5

Derde Jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Individual Income Taxation 10
Tax Theory and Policy 5
Moot Court Tax Law 5
Public Sector Economics 5
optional course 5

Semester 2

International Tax Law I 5
Taxation of Enterprises 10
optional courses 10

Bachelorscriptie (keuze uit een van onderstaande vakken):

Bachelor Thesis: Tax Law 5
Bachelor Thesis: Tax Talents Class 5