Prospectus

nl en

Year 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS – Law enforcement across legal areas 5
Philosophy of Criminal Law in a Contemporary Perspective 5
Practicum: Criminal Law Enforcement and Procedure 10
European Criminal Law 5

Profileringsvak straf-en strafprocesrecht I: gebonden keuze uit:

Profileringsvak: Bijzondere delicten 5
Profileringsvak: Strafwetgeving & beleid 5

Semester 2

Sentencing & Effects of Sentencing 5
Privatissimum: Criminal Law and Procedure 10

Profileringsvak straf-en strafprocesrecht II: gebonden keuze uit:

Profileringsvak: Strafrechtelijk bewijsrecht 5
Special Criminal Law 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10