Prospectus

nl en

Ancient cultures of the mediterranean world

Keuzevakken Oude culturen van de mediterrane wereld

Er zijn verschillende mogelijkheden om keuzevakken te volgen bij de opleiding Oude culturen van de mediterrane wereld.

Vrije Keuzeruimte

Naast de universitair vastgestelde minoren kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Deze invulling is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Het is dus verstanding je hoofdvakopleiding vooraf toestemming te vragen. Dat doe je door een voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie van je hoofdvakopleiding.

De onderstaande vakken zouden onderdeel kunnen zijn van zo'n pakket. Het pakket kan verder aangevuld worden met andere vakken uit de BA Oude Culturen van de Mediterrane Wereld of een andere opleiding. Let daarbij wel op de ingangseisen van de individuele vakken. Sommige vakken kunnen pas gevolgd worden als een ander vak met goed gevolg is afgerond.

Studenten van andere universiteiten/ HBO

Studenten van andere universiteiten dienen gaststudent te worden.

Het ingevulde formulier dien je ter ondertekening aan jouw eigen onderwijsinstelling en ter ondertekening aan de studiecoördinator Oude culturen van de mediterrane wereld voor te leggen.

Na inschrijving als gaststudent, kun je je via uSis aanmelden voor het betreffende vak.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de cursussen en de keuzepakketten, neem contact op met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Keuzepakket 1 (30 ec): De oude mediterrane wereld in een breed perspectief

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
From Aram to Zakho 5
Cultural History of Anatolia 5

Keuzepakket 2 (30 EC): Sumer en Akkad: De talen en schriften van het oude Mesopotamië

Introduction to Assyrian and Cuneiform Script 10
Introduction to Sumerian 5
Texts in Akkadian 10
Sumerian texts: Gudea 5

Keuzepakket 3 (30 EC): Egyptologie

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
Seminar OCMW 1 5
From Aram to Zakho 5
Cultural History of Anatolia 5

Keuzepakket 4 (30 EC): Egyptologie met taal

Introduction to Middle Egyptian 10

Keuzepakket 4, semester 1, kies één van onderstaande drie vakken:

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
Lectuur Middelegyptisch 10

Keuzepakket 4, semester 2, kies één van onderstaande drie vakken:

Cultural History of Anatolia 5
Seminar OCMW 1 5
From Aram to Zakho 5

Keuzepakket 5 (30 EC): Hebreeuws en Aramees

Biblical Hebrew 1 10
Jews and Judaism: An Introduction 5
Biblical Hebrew 2 5
Biblical Aramaic 5
From Aram to Zakho 5

Extra keuzevakken voor OCMW-studenten

Course EC Semester 1 Semester 2
Demotic Papyrology I 10