Prospectus

nl en

More info

Beschrijving

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is 5 jaar. Een deeltijdstudent kan zelf dit tempo aanpassen naar bij voorbeeld vier tot zes jaar. Tijdens de propedeuse krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden binnen en buiten de psychologie waarvoor hij zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en de volgende vakken uit het tweede en derde jaar. Bij de specialisatiecursussen is er in het eerste of tweede semester een avondwerkgroep.

  • Consciousness

  • Developmental Psychopathology

  • Stress, gezondheid en ziekte

  • Psychometrie

  • Psychodiagnostiek

  • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

  • Multivariate data-analyse (MVDA)

  • Bachelorproject Psychologie (Bachelorthese)

Fourth and fifth year

Course EC Semester 1 Semester 2

Mandatory year 4

Stress, Health and Disease 5
Group Dynamics 5

Mandatory year 5

Specialisations

Cognitive Neuroscience 10
Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Health and Medical Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10

Electives in Psychology

Artificial Intelligence and Neurocognition 5
Good Research Practices 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Attention: Theory and Practice 5
Causal inference in Field Experiments 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Perspective on Career Planning 5
Developmental Psychopathology 5
Psychometrics 5
Consciousness 5
Psychodiagnostics 5
Interpersonal Professional Skills 5
Multivariate Data Analysis 5

Elective

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Research Methods and Statistics 5
History of Psychology 5
Inferential Statistics 5
Experimental and Correlational Research 5
Biopsychology and Neuropsychology 5
Psychology and Science 5

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Psychology 5
Personality, Clinical and Health Psychology 5
Social and Organisational Psychology 5
Developmental and Educational Psychology 5
Cognitive Psychology 5
Tutorial Academic Skills 5