Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Psychology 5
Personality, Clinical and Health Psychology 5
Social and Organisational Psychology 5
Developmental and Educational Psychology 5
Cognitive Psychology 5
Tutorial Academic Skills 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Introduction to Research Methods and Statistics 5
History of Psychology 5
Inferential Statistics 5
Experimental and Correlational Research 5
Biopsychology and Neuropsychology 5
Psychology and Science 5
Perspective on Career Planning 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Developmental Psychopathology 5
Psychometrics 5
Consciousness 5
Psychodiagnostics 5
Interpersonal Professional Skills 5
Multivariate Data Analysis 5

Elective

Fourth and fifth year

Course EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken jaar 4

Stress, Health and Disease 5
Group Dynamics 5

Verplichte vakken jaar 5

Specialisatie- en keuzevakken binnen psychologie

Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Artificial Intelligence and Neurocognition 5
Good Research Practices 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Cognitive Neuroscience 10
Health and Medical Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10
Attention: Theory and Practice 5
Causal inference in Field Experiments 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

More info

Beschrijving

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is 5 jaar. Een deeltijdstudent kan zelf dit tempo aanpassen naar bij voorbeeld vier tot zes jaar. Tijdens de propedeuse krijgt de student een algemeen overzicht van de Psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. Na de propedeuse staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In de jaren na de propedeuse verdiept de student zich in vakgebieden binnen en buiten de psychologie waarvoor hij zich interesseert. De student bereidt zich alvast voor op de keuze voor een masteropleiding. De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelorproject.

Aanvullende informatie

Deeltijdvakken (avond)

De hoorcolleges zijn overdag. In de avonduren worden werkgroepen gegeven exclusief voor deeltijdstudenten, voor de eerstejaarsvakken en de volgende vakken uit het tweede en derde jaar. Bij de specialisatiecursussen is er in het eerste of tweede semester een avondwerkgroep.

  • Consciousness

  • Developmental Psychopathology

  • Stress, gezondheid en ziekte

  • Psychometrie

  • Psychodiagnostiek

  • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden

  • Multivariate data-analyse (MVDA)

  • Bachelorproject Psychologie (Bachelorthese)