Prospectus

nl en

Year 1

In jaar 1 volg je 5 medische thema’s die georganiseerd zijn rondom groepen van aandoeningen of patiënten. Ieder thema begint met twee onderwijsweken die worden afgesloten met een toets. Daarna start je gedurende drie dagen in de week in de praktijk van de apotheek. Deze farmaceutische coschappen vinden plaats in de praktijk van de openbare, de poliklinische en de ziekenhuisapotheek. otheek.

Course EC Semester 1 Semester 2
Patiënt en Apotheker 11
Hart- en Vaatziekten 11
Ouderen 11
Infectieziekten en Immunologie 12
Centraal Zenuwstelsel 12
Thema Overstijgende Opdracht Patiënt 3

Year 2

In jaar 2 volg je 4 medische thema’s die net als de thema’s van jaar 1 zijn georganiseerd. Het laatste blok in jaar 2 vul je in met het formuleren van een onderzoeksvoorstel voor het onderzoeksproject dat je in jaar 3 zult uitvoeren.

Course EC Semester 1 Semester 2
Acute en Intensieve Zorg 12
Oncologie 12
Gezin en Geneesmiddel 12
Chronische Aandoeningen 12
Onderzoeksvoorstel 10
Thema Overstijgende Opdracht Geneesmiddel 2

Jaar 3

In het derde studiejaar voer je je onderzoeksproject uit en kun je je kennis verbreden of verdiepen door het volgen van keuzevakken. Je sluit je masteropleiding af met het semi-apothekercoschap waarin je gedurende vier dagen in de week met meer zelfstandigheid werkt in een openbare, een poliklinische of een ziekenhuisapotheek.

Course EC Semester 1 Semester 2
Wetenschappelijk project en masterscriptie 30
Vrije Keuzeruimte Farmacie 15
Semi-apothekercoschap 15