Prospectus

nl en

Internationaal en Intercultureel Management

Denk je wel eens na over een internationale carrière? In deze minor ga je aan de slag met internationaal opererende bedrijven en organisaties. De focus ligt op cultuurverschillen, internationale marketing en strategie. Wat komt er bij kijken als je vanuit Nederland de Aziatische markt wilt betreden? Welke bedrijfskundige vragen heeft Rituals als ze in Hongarije winkels wil openen? Hoe disruptive is Airbnb voor de Nederlandse hotelmarkt? Heeft een personeelsmanager in Brazilië een andere aanpak dan in Nederland? En hoe kan Tony Chocolonely de supply-chain van chocola veranderen? Aan het eind van de minor kun je verbanden leggen tussen bedrijfsstrategieën en cultuurverschillen, met aandacht voor de veranderingen in de wereldeconomie. De nadruk ligt op het toepassen van theorieën aan de hand van business cases. De minor wordt afgesloten met een praktische groepsopdracht, waarin je een advies opstelt voor een opdrachtgever uit het bedrijfsleven.

De Minor heeft een eigen studievereniging, de Vereniging Internationaal Management Leiden (VIML). Door het organiseren van lezingen, excursies en borrels biedt de VIML de studenten een praktijkgerichte verdieping op de studiestof. Als deelnemer aan de minor neem je actief aan deze activiteiten deel.

Je kunt je aanmelden in uSis voor deze minor tussen 1 mei en 15 augustus 2019.

Taal: Nederlands

Maximum aantal deelnemers: 80

Studiegidsnummer: 5000MINMAN

Studieactiviteitsnummer: 1378

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Introduction Intercultural Management 5
Introduction Organization and Worldeconomy 5
International Marketing 5

Tweede semester

Marketing Management & Culture 5
Final Assignment Management, Strategy and Culture 10

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Maximum aantal deelnemers: 80
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Informatie: Dhr. M. (Marnix) van der Gun
Coördinator: Dhr. Dr. L.J. (Jeroen) Touwen
Aanmelding: via uSis
Verantwoordelijke examencommissie: Geschiedenis

De Minor Internationaal en Intercultureel Management

In een open economie als die van Nederland krijgt iedere onderneming te maken met buitenlandse concurrenten of buitenlandse partners. Als managers niet zelf naar het buitenland gaan, komt het buitenland wel naar hun toe. Niet alleen bedrijven maar ook overheidsinstellingen moeten steeds vaker over de grens kijken. Veel zaken die van cruciaal belang zijn, zoals de zorg voor het milieu of het bijsturen van financiële markten, kunnen niet meer alleen door de nationale overheden worden geregeld. Daarnaast zijn er non-profit organisaties, zoals Greenpeace of Novib, die ook internationaal opereren. In alle drie de bovenstaande gevallen worden problemen niet door individuele managers opgelost, maar vindt overleg en besluitvorming in toenemende mate plaats in internationale teams.

Bij al deze activiteiten is vakkennis nodig, kennis van bedrijfskunde, economie en recht. Maar in de steeds verder globaliserende werksfeer komen productie, handel, verdragen of dienstverlening niet van de grond als men elkaar niet goed ‘verstaat’. Engels en vakkennis zijn daarvoor niet toereikend. Men moet inzicht hebben in de cultuur van de andere samenleving om onderhandelingstechnieken, werkwijze, gedragingen en gevoeligheden van de gesprekspartners te begrijpen.

Recent wetenschappelijk onderzoek biedt allerlei tastbare inzichten voor intercultureel management. Internationalisering biedt veel kansen, mits bedrijven en organisaties de juiste competenties in huis hebben. Onderzoek wijst uit dat communicatieve vaardigheden, de beheersing van de andere taal en vooral interesse in de andere cultuur, alsmede het goed kunnen inschatten van specifieke kenmerken daarvan, meer dan vakkennis de belangrijkste oorzaak zijn van het slagen of falen van activiteiten in het buitenland. Fouten bij onderhandelingen die te wijten zijn aan cultuurproblemen, blijken het Amerikaanse bedrijfsleven ruim twee miljard dollar per jaar te kosten. Bovendien wijst onderzoek uit dat ongeveer een derde van de managers die naar het buitenland wordt gezonden, voortijdig terugkeren omdat ze niet goed functioneren. Ook is aangetoond dat de belangrijkste oorzaak voor het falen van vele internationale samenwerkingsverbanden eveneens vooral te wijten is aan interculturele problemen. Interessant is ten slotte om te zien dat van teams waarvan de leden bestaan uit mensen met diverse culturele achtergronden deze teams deels lager, maar deels ook hoger scoren dan teams waarvan de achtergrond van de leden cultureel homogeen is. De oorzaak hiervoor is dat als er geen aandacht wordt besteed aan de cultuurverschillen in de teams vaker dan gemiddeld conflicten ontstaan. Het tegenovergestelde is ook waar: als culturele verschillen wel herkend worden en bespreekbaar worden gemaakt, is culturele diversiteit juist een oorzaak van beter functioneren en levert het dus ook concurrentievoordeel op voor de betreffende organisatie.

Deze bovengenoemde groeiende behoefte aan de toepassing van cultuurkennis in combinatie met een breed basisbegrip van wereldeconomie, organisatiekunde en management is dan ook de bestaansgrond van de minor Internationaal en Intercultureel Management.