Prospectus

nl en

Internationaal en Intercultureel Management

Globalisering brengt een groeiende behoefte aan toegepaste cultuurkennis met zich mee, voor bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). De minor Internationaal en Intercultureel Management verbindt kennis van taal en cultuur aan die van economie, organisatiekunde en marketing.

Denk je wel eens na over een internationale carrière? Deze minor bied je een startpunt. Je gaat aan de slag met internationaal opererende bedrijven en organisaties. Wat komt erbij kijken als je vanuit Nederland de Aziatische markt wilt betreden? Welke bedrijfskundige vragen heeft Rituals als ze in Hongarije winkels wil openen? Wat doet een personeelsmanager in Brazilië anders dan een personeelsmanager in Amerika? En hoe kan Tony Chocolonely de supply-chain van chocola veranderen? Deze vragen en meer komen aan bod bij de praktijkgerichte Minor Internationaal en Intercultureel Management.

Het praktijkgerichte element komt het sterkst naar voren in onze eindopdracht. Dan stap je, onder begeleiding van de docenten, letterlijk de drempel van de universiteit over en de wereld in. Samen met een paar medestudenten vorm je een groepje om een bestaande vraag op te lossen voor een organisatie van jullie keuze. Deze bedrijfsopdracht begint halverwege het eerste semester met de eerste stappen: het zoeken van een bedrijf, contact leggen en een opdracht vinden. De uitvoering van de opdracht krijgt vervolgens daadwerkelijk zijn beslag tijdens het tweede semester met de vervolgstappen, van onderzoeksopzet tot aanbevelingen. Daarbij zal er tevens aandacht zijn voor de uitdagingen van het samenwerken in een team.

Tijdens het eerste en ook het tweede semester zijn er meerdere vakken die jou gaan helpen om deze, en toekomstig andere, opdrachten voor een bedrijf of een NGO zo goed mogelijk uit te voeren. De nadruk ligt op cultuurverschillen en de implicaties ervan voor zaken als internationale marketing, organisatie en strategie. Ook is er aandacht voor de beginselen van het reilen en zeilen van de wereldeconomie. Aan het eind van de minor kun je verbanden leggen tussen bedrijfsstrategieën, verschillende vormen van leiderschap, besluitvorming en marketing en de economische krachten en culturen waar deze uit voort komen. De minor verbindt wetenschappelijke theorie aan de praktijk. De nadruk ligt op het toepassen van theorieën aan de hand van vele voorbeelden en business cases en aan de hand van verschillende doelen en taken binnen een bedrijf of organisatie.

De Minor heeft een eigen studievereniging, de Vereniging Internationaal Management Leiden (VIML). Door het organiseren van lezingen, excursies en borrels biedt de VIML de studenten een verdieping op de studiestof. Als deelnemer aan de minor neem je actief aan deze activiteiten deel. Voor een blik op de VIML en op de opdrachten van andere studenten, kijk op https://viml-researchgroup.nl/

Je kunt je aanmelden in uSis voor deze minor tussen 2 mei en 15 juli.

Voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens van de minor schrijf je je in via MyStudyMap.

Taal: Nederlands

Maximum aantal deelnemers: 80

Studiegidsnummer: 5000MINMAN

Studieactiviteitsnummer: 1039

Registratie:

LEI studenten 2 mei t/m 15 juli 2022

TUD en EUR studenten 2 mei t/m 31 mei 2022

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Intercultural Management 5
Introduction Organization and Worldeconomy 5
International Marketing 5

Tweede semester

Business Insights & Leadership 5
Bedrijfsopdracht Management, Strategie en Cultuur 10

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de Studiegids. Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Informatie

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Maximum aantal deelnemers: 80
Voertaal: Nederlands
Website: VIML research group
Coördinator: Drs. A.P. Vonk
Informatie: Onderwijsadministratie Huizinga 071-527 2651
Voor meer informatie: Keuzeruimte en Minoren
Verantwoordelijke examencommissie: Geschiedenis
Verantwoordelijke opleidingscommissie: Geschiedenis
Aanmelding:
Schrijf je in voor de minoractiviteit via uSis.
Schrijf je voor de vakken apart in via MyStudyMap.

De Minor Internationaal en Intercultureel Management

In een open economie als die van Nederland krijgt iedere onderneming te maken met buitenlandse concurrenten of buitenlandse partners. Als managers niet zelf naar het buitenland gaan, komt het buitenland wel naar hen toe. Niet alleen bedrijven maar ook overheidsinstellingen moeten steeds vaker over de grens kijken. Veel zaken die van cruciaal belang zijn, zoals de zorg voor het milieu of het bijsturen van financiële markten, kunnen niet meer alleen door de nationale overheden worden geregeld. Daarnaast zijn er non-profit organisaties, zoals Greenpeace of Novib, die ook internationaal opereren. In alle drie de bovenstaande gevallen worden problemen niet door individuele managers opgelost, maar vindt overleg en besluitvorming in toenemende mate plaats in internationale teams.
Bij al deze activiteiten is vakkennis nodig, kennis van bedrijfskunde, economie en recht. Maar in de steeds verder globaliserende werksfeer komen productie, handel, verdragen of dienstverlening niet van de grond als men elkaar niet goed ‘verstaat’. Engels en vakkennis zijn daarvoor niet toereikend. Men moet inzicht hebben in de cultuur van de andere samenleving om onderhandelingstechnieken, werkwijze, gedragingen en gevoeligheden van de gesprekspartners te begrijpen. Tenslotte zijn ook de klanten van verschillende bedrijven steeds meer divers en om producten of besluiten aan de man te brengen is internationale marketing een vereiste.
De groeiende behoefte aan de toepassing van cultuurkennis in combinatie met een breed basisbegrip van wereldeconomie, organisatiekunde, marketing en management is dan ook de bestaansgrond van de minor Internationaal en Intercultureel Management.