Prospectus

nl en

Honours College Law - Onderwijsprogramma onder voorbehoud van kleine wijzigingen

Honours College Law is er voor gemotiveerde, nieuwsgierige en enthousiaste juridische en criminologische studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid die meer uitdaging zoeken. Het betreft een extracurriculair bachelor traject van in totaal minimaal 30 ec.

Na toelating is er een relatief grote keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. Die vakken worden ondergebracht in zes zogenoemde pijlers (ook wel genoemd: thema’s of domeinen):

(1) Inhoudelijk verdiepend (en verbredend), (2) Internationalisering, (3) Professionele vaardigheden en competenties, (4) Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie, (5) Onderzoeks- en Praktijkstage en (6) de zogenoemde Honours Classes (diverse vakken met een bijzondere, specifieke vorm van interdisciplinariteit).

Vanaf deelname cohort 2018-19 geldt: van die zes moet iedere student vakken van (minimaal) vier pijlers hebben gedaan, waaronder in ieder geval een Honours Class. Het uitgebreide overzicht met de pijlers staat in de Blackboard omgeving van HC Law cohort 18-19 (bij "Documenten & Sheets").

Het traject bestaat uit een oriëntatiefase van 5 ec in het 2e semester van het eerste jaar en minimaal 25 ec in het 2e en 3e derde jaar; of een programma van minimaal 30 ec in het 2e en 3e jaar.

Iedere student volgt in het 2e of 3e jaar in ieder geval een zogenoemde interdisciplinaire Honours Class. De overige 25 ec worden behaald door vakken te kiezen van het HC Law programma.

In vergelijking met de reguliere bachelorvakken is er sprake van ander onderwijs en andere toetsvormen, waarin studenten activerend en onderzoekend studeren. Er is ook ruimte voor stage en onderzoek. De vakken geven je de mogelijkheid tot het opdoen en toepassen van andere kennis en vaardigheden. Diverse HC Law vakken hebben in meer of mindere mate een interdisciplinair karakter en bij diverse vakken treed je ook buiten het juridische en criminologische metier. Je leert op die manier over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

Meer informatie over HC Law is te vinden op de website.

1e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Er worden twee vakken aangeboden, waaruit de deelnemende studenten er één moeten kiezen. Die vakken zijn:

Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het en wanneer niet? 5

én

Actuele juridische vraagstukken en spraakmakende rechtspraak 5

2e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1:

Gender and Law 5
Policy coherence to achieve the Sustainable Development Goals from a tax, trade and investment law perspective’ 5
Innovation in the law firm 5
Research into Law in the Society. Using Social science research and methods into law 5
Terrorisme en terrorismebestrijding 5
Ondernemerschap en psychologie. Over het belang van falen om succesvol te kunnen zijn  5
Role of International Actors in (tackling global inequality and) Achieving the Sustainable Development Goals 5
Pursuing Aid Effectiveness: The Changing Role of the International Development Community in overcoming Global Challenges 5

Semester 2:

Blockchain – toepassingen in en impact op de juridische dienstverlening en praktijk; voor Advocatuur, Notariaat en Bedrijfsjuristen 5
Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief (combivak) 5
Psychology for Lawyers 5
Great Books - Grote Boeken uit de Traditie 5
Great Books 5
Algoritmische besluitvorming en regulering 5
Border Criminologies: Mobility and Criminalization (Honours College Law) 5
Defensie, veiligheid en moraliteit (combinatievak) 5
Public trust of young people in institutions 5
Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk 5

3e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Zgn. ‘Bijzondere’ vakken (inhoudelijk en qua onderwijsvormen):

Stage - Rechtspraktijk 5/10
Student-assistent onderzoek (participatie in en bijdrage aan facultair wetenschappelijk onderzoek) 5/10
Inside-Out Prison Exchange 5
Zogenaamd buitenlandvak (geannuleerd)

Semester 1:

Gender and Law 5
Policy coherence to achieve the Sustainable Development Goals from a tax, trade and investment law perspective’ 5
Innovation in the law firm 5
Research into Law in the Society. Using Social science research and methods into law 5
Terrorisme en terrorismebestrijding 5
Ondernemerschap en psychologie. Over het belang van falen om succesvol te kunnen zijn  5
Role of International Actors in (tackling global inequality and) Achieving the Sustainable Development Goals 5
Pursuing Aid Effectiveness: The Changing Role of the International Development Community in overcoming Global Challenges 5

Semester 2:

Blockchain – toepassingen in en impact op de juridische dienstverlening en praktijk; voor Advocatuur, Notariaat en Bedrijfsjuristen 5
Psychology for Lawyers 5
Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief (combivak) 5
Great Books - Grote Boeken uit de Traditie 5
Great Books 5
Border Criminologies: Mobility and Criminalization (Honours College Law) 5
Defensie, veiligheid en moraliteit (combinatievak) 5
Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk 5
Public trust of young people in institutions 5
Algoritmische besluitvorming en regulering 5