Prospectus

nl en

Year 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht 5
Transnational Civil Law 5

Keuze uit 1 van de 2 onderstaande practica:

Practicum: Civil Law 10
Practicum: Private Practice 10

Keuze uit 2 van de 9 (gebonden, gedeeltelijk verplichte) vakken (A t/m M):

Contract of Employment 5
C) English Contract Law 5
F) Rent Law 5
H) Civil Family Law 5
I) Comparative Civil Procedure 5
The Insurance Contract 5
Interagency Positioning of Insurance Law 5
IP Copyright Law 5
IP Patent Law 5

Let op! Vanwege onder andere de geringe belangstelling voor zogenaamde accentverklaringen is het vanaf studiejaar 2021-2022 niet meer mogelijk om voor uw master Civiel recht zo'n verklaring te verkrijgen. Studenten die voor het studiejaar 2021-2022 zijn begonnen met de master Civiel recht hebben tot augustus 2022 de tijd om in het kader van het afstuderen een accentverklaring aan te vragen.

Semester 2

Private International Law 5
Privatissimum: Civil Law 10
Burgerlijk Procesrecht (Ma) 5
Scriptie master Rechtsgeleerdheid 10

Career perspectives

Information will follow.