Prospectus

nl en

Year 1

Alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen!

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Interaction between Legal Systems - Legal Decision Making 5
Interaction between Legal Systems - Law Enforcement 5

Verplicht:

Transnational Civil Law 5
Practicum: Civil Law 10

Of

Practicum: Private Practice 10

Zes "accenten"gekoppeld aan (gebonden, gedeeltelijk verplichte) zogenoemde profileringsvakken.

  1. Algemeen: 2 vakken uit A t/m M
  1. Togapraktijk: 2 vakken uit A t/m M en het (specifiek, gebonden) 'Practicum togapraktijk civiel recht'
  1. Internationaal: 2 v/d 3 vakken C, D, I
  1. Onroerend goedrecht: de 2 vakken E+F
  1. Verzekeringsrecht: de 2 vakken J + K
  1. Intellectueel eigendomsrecht: de 2 vakken L + M
A) Specialised Course: Contract of Employement 5
C) Profileringsvak: English Contract Law 5
D) Specialised course: International Transport Law 5
Tender Law 5
F) Specialised Course: Rent Law 5
H) Specialized course Civil Family Law 5
I) Profileringsvak: Comparative Civil Procedure 5
The Insurance Contract 5
Interagency Positioning of Insurance Law 5
IP Copyright Law 5
IP Patient Law 5

Semester 2

Privatissimum: Civil Law 10
Burgerlijk Procesrecht 5
Private International Law 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10