Prospectus

nl en

Eerste jaar

Dit programma geldt voor studenten die in 23-24 met de opleiding beginnen.

Studenten die vóór 23-24 zijn begonnen en de propedeuse nog niet hebben afgerond, dienen contact op te nemen met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Alle afstudeerrichtingen

The Making of the Muslim Middle East (600-1600) 5
Panoramic Overview: Language, Politics and Culture in the Middle East 5
History of the Modern Middle East: Transformations and Challenges 5
Seminar Middle East 1 5

Afstudeerrrichting Moderne Midden-Oostenstudies

Core Curriculum: Area Studies 5
Introduction to the Study of Islam 5

Keuzevak: kies één taal (10 EC)

Beginner's Hebrew 10
Beginner's Turkish 10
Modern Standard Arabic 1 5
Modern Standard Arabic 2 5
Persian Language and Culture 1 10
Islamic Art and Material Culture 5
Political Islam 5
The Double Conflict: Gender and National Identity in Israel/Palestine 5
Topics in Israel Studies: State Building - From Settlement to Regional Integration (1882 - Present) 5

Tweede jaar

Dit programma geldt voor studenten die in 22-23 met de opleiding zijn begonnen.

Studenten die vóór 22-23 zijn begonnen en het tweede jaar nog niet hebben afgerond, dienen contact op te nemen met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Alle afstudeerrichtingen

Core Curriculum: Philosophy of Science 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Ottoman History and Culture 5
The Living Quran 5

Kies 1 uit:

Jews and Judaism: An Introduction 5
Sufism: History, Religion and Material Culture 5

Afstudeerrichting Modern Midden-Oosten

Anthropology of the Middle East 5
Diasporas and Minorities in the Middle East 5
Ideology and Politics in the Middle East 5
Semester Abroad 30

Extra-curriculair

Digital Humanities and Digital Natives 5

NIMAR

Studenten Modern Midden-Oostenstudies volgen een intensief programma Marokkaans Arabisch (10 EC) gericht op spreekvaardigheid. Zij leren of versterken hun taalvaardigheid in MSA (5 EC). Bij het vak Etnografisch Onderzoek (5 EC) leren zij kwalitatief onderzoek doen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Excursions 5
Ethnographic Research 5
Moroccan Culture and Society 5
Moroccan Arabic (10 EC) 10

Studenten die MSA 1 en 2 hebben gevolgd, volgen niveau 200. Studenten die nog geen Arabisch hebben gevolgd, volgen niveau 100.

Modern Standard Arabic Reading 5
Modern Standard Arabic Reading 5

NVIC

NVIC offers an interdisciplinary semester in Middle East Studies for students of Dutch and Flemish universities, primarily in the fields of International Studies. Half the semester (15 ects) is devoted to Arabic language acquisition, both Modern Standard Arabic and Egyptian Colloquial Arabic, while the other half is devoted to content courses on themes related to the Egyptian context and the Middle East at large.

More information

NIT

Aan het Nederlands Instituut in Turkije - NIT - wordt een programma van 30 EC gevolgd.

Schaduwprogramma

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie.

Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via een formulier in de Brightspace module.

Course EC Semester 1 Semester 2
Islam in Europe 5
Islam and South and Southeast Asia: The Basics 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
The Double Conflict: Gender and National Identity in Israel/Palestine 5
The World of Shi’i Islam: History, Art and Culture 5
World Philosophies: Middle East 5

Extra-curriculair

What's Next? First Steps in Crafting Your Career (BA) 2

Derde jaar

Dit programma geldt voor studenten die in 21-22 met de opleiding zijn begonnen.

Studenten die vóór 21-22 zijn begonnen en het derde jaar nog niet hebben afgerond, dienen contact op te nemen met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Alle afstudeerrichtingen

Discretionary space 30
Comparative Literatures of the Middle East 5

Afstudeerrichting Modern Midden-Oosten

Oral History of the Middle East 5
BA Thesis Middle Eastern Studies and Seminar 15

Elective: kies één van de volgende hoorcolleges (die niet afgerond is voor het programma in 22-23)

History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Studenten die na de propedeuse zijn overgestapt naar MMO, dienen te volgen:

Economies of the Middle East 5

Extra-curriculair

Digital Humanities and Digital Natives 5
What's Next? First Steps in Crafting Your Career (BA) 2