Prospectus

nl en

Eerste jaar

Dit programma geldt voor studenten die in 24-25 met de opleiding beginnen.

Studenten die vóór 24-25 zijn begonnen en de propedeuse nog niet hebben afgerond, dienen contact op te nemen met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Alle afstudeerrichtingen

The Making of the Middle East (600-1600) 5
Panoramic Overview of the Languages in the Middle East 5
History of the Modern Middle East: Transformations and Challenges 5
Seminar Middle East 1 5

Afstudeerrrichting Moderne Midden-Oostenstudies

Core Curriculum: Area Studies 5
Introduction to the Study of Islam 5
Islamic Art and Material Culture 5
Political Islam 5
Topics in Israel Studies: State Building - From Settlement to Regional Integration (1882 - Present) 5
International Relations in the Middle East (BA) 5

Keuzevak: kies één taal (10 EC)

Beginner's Hebrew 10
Beginner's Turkish 10
Modern Standard Arabic 1 5
Modern Standard Arabic 2 5
Persian Language and Culture 1 10

Tweede jaar

Dit programma geldt voor studenten die in 23-24 met de opleiding zijn begonnen.

Studenten die vóór 23-24 zijn begonnen en het tweede jaar nog niet hebben afgerond, dienen contact op te nemen met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Alle afstudeerrichtingen

Core Curriculum: Philosophy of Science 5
Economies of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Ottoman History and Culture 5
The Living Quran 5

Afstudeerrichting Modern Midden-Oosten

Anthropology of the Middle East 5
Diasporas and Minorities in the Middle East 5
Ideology and Politics in the Middle East 5
Semester Abroad 30

Extra-curriculair

NIMAR

Studenten Modern Midden-Oostenstudies volgen een intensief programma Marokkaans Arabisch (10 EC) gericht op spreekvaardigheid. Zij versterken hun taalvaardigheid in MSA (5 EC). Bij het vak Etnografisch Onderzoek (5 EC) leren zij kwalitatief onderzoek doen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Excursions 5
Ethnographic Research 5
Moroccan Culture and Society 5
Moroccan Arabic (10 EC) 10
Modern Standard Arabic Reading 5

NVIC

NVIC offers an interdisciplinary semester in Middle East Studies for students of Dutch and Flemish universities, primarily in the fields of International Studies. Half the semester (15 ects) is devoted to Arabic language acquisition, both Modern Standard Arabic and Egyptian Colloquial Arabic, while the other half is devoted to content courses on themes related to the Egyptian context and the Middle East at large.

More information

NIT

Aan het Nederlands Instituut in Turkije - NIT - wordt een programma van 30 EC gevolgd.

Schaduwprogramma

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie.

Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via een formulier in de Brightspace module.

Course EC Semester 1 Semester 2
International Relations in the Middle East (BA) 5
Islam in Europe 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Seminar Middle Eastern Studies 2 5
The World of Shi’i Islam: History, Art and Culture 5
World Philosophies: Middle East 5

Derde jaar

Dit programma geldt voor studenten die in 22-23 met de opleiding zijn begonnen.

Studenten die vóór 22-23 zijn begonnen en het derde jaar nog niet hebben afgerond, dienen contact op te nemen met de studieadviseur.

Course EC Semester 1 Semester 2

Alle afstudeerrichtingen

Discretionary space 30
Comparative Literatures of the Middle East 5

Afstudeerrichting Modern Midden-Oosten

Oral History of the Middle East 5
BA Thesis Middle Eastern Studies and Seminar 15

Elective: kies één van de volgende hoorcolleges (die niet afgerond is voor het programma in 23-24)

The History of Morocco 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5
Sufism: History, Religion and Material Culture 5