Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Area Studies 5
Introduction to the Study of Islam 5

Keuzevak: kies één taal (10 EC)

Beginner's Turkish 1 5
Beginner's Turkish 2 5
Language Acquisition Modern Hebrew 1 5
Language Acquisition Modern Hebrew 2 5
Language Acquisition Persian 1 5
Language Acquisition Persian 2 5
Modern Standard Arabic 1 5
Modern Standard Arabic 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Middle East 1 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Economies of the Middle East 5
Islam in the Modern World 5
Islamic Art and Material Culture 5
Language and Identity in the Middle East 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Philosophy of Science 5
Politics, Ideologies, and Societies in the Middle East 5

Electives: Kies twee van de volgende vakken, waarvan tenminste één werkcollege:

Anthropology of the Middle East 5
Cultural Production of the Middle East 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History, Society and Islam in Morocco 5
Introduction to Middle-Eastern Christianity 5

Afstudeerrichting Modern Midden-Oosten: kies twee van onderstaande cursussen

History of Contemporary Iran 5
Islamic Law 5
Jews and Judaism: An Introduction 5
Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922) 5

Tweede semester

Semester Abroad 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Islamitische mystiek: soefisme 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Rituals and Symbols of Islam 5
Political Culture Project 10

Seminar

Seminar BA 2 wordt samen gegeven met de seminars van BA 3. Keuze uit één van de 4 seminars.

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte 15 ECTS

Gezamenlijk met andere specialisaties

Islam, Europe and the Middle East Today 5

Moderne Midden-Oostenstudies

Diasporas and Minorities in the Middle East 5
Accentcollege: History and Culture of Modern Turkey 5

Tweede semester

Keuzeruimte 15 ECTS

Bachelor Thesis Middle Eastern Studies 10

Kies één van de vier seminars

Seminar Perzisch 3 5
Seminar Turks 3 5
Seminar Arabic 5
Seminar Hebrew 5