Prospectus

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt meer keuzevrijheid. Het derde jaar bestaat vrijwel geheel uit keuzevakken, en na overleg met de studieadviseur is er ook de mogelijkheid om vakken van Mastermath te volgen. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 1 6
Caleidoscoop 6
Lineaire Algebra 1 6
Wiskundige structuren 6
Programmeermethoden 6

Semester 2

Algebra 1 6
Analyse 2 6
Combinatoriek & Optimalisering 6
Inleiding Kansrekening 6
Elective course of 6 EC 6

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 2, verplicht:

Gewone Differentiaalvergelijkingen 6
Introduction Mathematical Statistics 6
Lineaire algebra 2 6
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Eerste semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 2 6
Discrete Besliskunde 6
Markov Chains and Applications 6
Orientatie op onderwijs 6

Tweede semester jaar 2, verplicht:

Complex analysis 6
Introduction to measure theory 3
Modeling and simulation 6
Numerieke Wiskunde 6
Seminarium presenteren en communiceren 3

Tweede semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 3 6
Dynamics and Chaos 6
Mathematical Statistics 2 6
Stochastische Besliskunde 6
Projectieve meetkunde 6

Derde jaar

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor uit het aanbod van de Universiteit Leiden, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, of met 5 vakken (van 6 EC) uit het aanbod van het tweede en derde jaar van de bachelor wiskunde zonder dat daarvoor toestemming van de examencommissie voor nodig is, met dien verstande dat het aantal EC door de examencommissie verminderd kan
worden als er sprake is van overlap met gevolgde vakken.
Indien de vrije-keuzeruimte op een andere manier wordt ingevuld, zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en
niveau.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Minor 30

Bachelor keuzevakken

Algebra 2 6
Curves and Surfaces 6
Discrete Besliskunde 6
Introduction to algebraic topology 6
Markov Chains and Applications 6

Bachelor/master keuzevakken

Algebraic Curves (BM) 6
Algorithms in Algebra (BM) 6
Applied and Industrial Mathematics Seminar (BM) 6
Complex Networks (BM) 6
Ergodic Theory and Fractals (BM) 6
Introduction to dynamical systems (BM) 6
Linear Analysis (BM) 6
Mathematical Statistics 3 (BM) 6
Multiscale Mathematical Biology (BM) 6
Quantum Computing (BM) 6
Geavanceerde Onderwerpen in de Besliskunde (BM) variabel

Semester 2

Bachelorproject Wiskunde 18

Bachelor keuzevakken

Algebra 3 6
Multivariate Statistics 6
Projectieve meetkunde 6
Stochastische Besliskunde 6

Bachelor/master keuzevakken

Advanced measure theory (BM) 6
Differentiable Manifolds 6
Dynamical Systems Seminar - Anthology of Partial Differential Equations (PDEs) 6
Fourier Analysis (BM) 6
Metabolic Network Analysis (BM) 6
Random Matrices (BM) 6
Representation Theory (BM) 6
Survival Analysis a counting process approach 6
Topics in Algebraic Topology (BM) 6

Career Perspective

Career events are organized by the faculty of science (Beta Banenmarkt) and the study organization De Leidsche Flesch.

The Science Career Service of Leiden University offers Workshops, and provides advice on career orientation, application skills, CV, motivation letter, LinkedIn, job application or other career related questions.

The Leiden University Career Zone is an online career portal that helps you to prepare for the job market. Here you can find information, tools and tips to help you gain more personal insight, learn about the job market, develop your application skills, plan your academic and professional career, find job vacancies and discover what the Career Services can do for you.