Prospectus

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt meer keuzevrijheid. Het derde jaar bestaat vrijwel geheel uit keuzevakken, en na overleg met de studieadviseur is er ook de mogelijkheid om vakken van Mastermath te volgen. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie.

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 1 6
Caleidoscoop 6
Lineaire Algebra 1 6
Wiskundige structuren 6
Programming 6

Semester 2

Algebra 1 6
Analyse 2 6
Combinatoriek & Optimalisering 6
Inleiding Kansrekening 6
Elective course of 6 EC 6

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 2, verplicht:

Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Introduction Mathematical Statistics 6
Lineaire algebra 2 6
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Eerste semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 2 6
Discrete Besliskunde 6
Markov Chains and Applications 6
Orientatie op onderwijs 6

Tweede semester jaar 2, verplicht:

Complex analysis 6
Introduction to measure theory 3
Modeling and simulation 6
Numerieke Wiskunde 6
Seminarium presenteren en communiceren 3

Tweede semester jaar 2, keuze van 1 vak uit:

Algebra 3 6
Dynamics and Chaos 6
Mathematical Statistics 2 6
Stochastische Besliskunde 6
Projectieve meetkunde 6

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester jaar 3: bachelor keuzevakken

Differentiable manifolds 1 6
Discrete Besliskunde 6
Introduction to algebraic topology 6
Markov Chains and Applications 6

Eerste semester jaar 3: bachelor/master keuzevakken

Algebraic Curves (BM) 6
Combinatorial Game Theory (BM) 6
Complex Networks (BM) 6
Ergodic Theory and Fractals (BM) 6
Introduction to dynamical systems (BM) 6
Linear Analysis (BM) 6
Mathematical Statistics 3 (BM) 6
Multiscale Mathematical Biology (BM) 6
Probability Seminar 2021 (BM) 6
Quantum Information Theory (BM) 6
Advanced Topics in Operations Research (BM) variabel

Eerste semester jaar 3: minor

Minor Quantitative Biology 15/30

Tweede semester jaar 3: keuze uit twee bachelorseminaria:

Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 18

Tweede semester jaar 3: bachelor keuzevakken

Dynamics and Chaos 6
Mathematical Statistics 2 6
Projectieve meetkunde 6
Stochastische Besliskunde 6

Tweede semester jaar 3: bachelor/master keuzevakken

Advanced measure theory (BM) 6
Differentiable manifolds 2 (BM) 6
Fourier Analysis (BM) 6
Martingale Theory and its Applications(BM) 6
Metabolic Network Analysis (BM) 6
Representation Theory (BM) 6
Advanced Topics in Operations Research (BM) variabel

Career Perspective

Career events are organized by the faculty of science (Beta Banenmarkt) and the study organization De Leidsche Flesch.

The Science Career Service of Leiden University offers Workshops, and provides advice on career orientation, application skills, CV, motivation letter, LinkedIn, job application or other career related questions.

The Leiden University Career Zone is an online career portal that helps you to prepare for the job market. Here you can find information, tools and tips to help you gain more personal insight, learn about the job market, develop your application skills, plan your academic and professional career, find job vacancies and discover what the Career Services can do for you.