Prospectus

nl en

Wiskunde

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt echter al snel meer keuzevrijheid. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie. Het bachelordiploma geeft toegang tot de Master opleiding Wiskunde waar dan ook in Nederland. Er vindt in de bachelorfase intensieve samenwerking plaats met de bacheloropleiding van de Technische Universiteit Delft.

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Algebra 1 6
Analyse 1 6
Analyse 2 6
Caleidoscoop 6
Elektriciteit en Magnetisme (TUD) 6
Inleiding Kansrekening 6
Inleiding programmeren (TUD) 6
Lineaire Algebra 1 6
Mechanica en Relativiteitstheorie (TUD) 6
Modelleren (TU Delft) 6
Programmeermethoden (WI) 6
Wiskundige structuren 6

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Algebra 2 6
Algebra 3 6
Analyse 3 6
Analyse 4 6
Besliskunde 1/Optimalisering 6
Beslissingsanalyse (TUD) 6
Inleiding statistiek 6
Lineaire algebra 2 6
Logica (TUD) 6
LPC-Studentenseminarium 3
Modelleren en Simulatie (TUD) 6
Numerieke Methoden 1 6
Partial differential equations 1 & 2 (TUD) 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6
Software Engineering (TUD) 6
Systeemtheorie (TUD) 6
Topologie 6

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Advanced topics in analysis (TUD) 6
Analytic number theory 6
Bachelorseminarium algebra, meetkunde en getaltheorie 18
Bachelorseminarium analyse, stochastiek en besliskunde 18
Besliskunde 2 6
Besliskunde 3 6
Courses of the DUTCH MASTER PROGRAMME IN MATHEMATICS 0
Dynamical systems (ergodic theory) (TUD) 6
Fourieranalyse (TUD) 6
Information Theory, Coding, Cryptography 6
Introduction to dynamical systems 6
Introduction to manifolds 6
Introduction to Perturbation Methods 6
Kansrekening en Statistiek 3 (TUD) 6
Linear Analysis 6
Mathematical Biology: Metabolic Network Analysis 6
Measure theory 6
Numerical Methods for Partial Differential Equations 6
Numerieke Methoden 2 6
Orientatie op onderwijs 6
Partial differential equations 1 & 2 (TUD) 6
Partiële differentiaalvergelijkingen (TUD) 6
PDV's en Mathematisch Fysische Modellen (TU Delft) 6
Population Dynamics 6
Probability 6
Projectieve meetkunde 6
Special functions (TUD) 6
Stochastic Models for Genetic Evolution 6
Topics in analysis 6
Voortgezette kansrekening (TUD) 6
Wiskunde, Maatschappij en Methode (TUD) 6

More info

De bacheloropleiding Wiskunde heeft een lengte van drie jaar en is er op gericht een gedegen vaardigheid te ontwikkelen binnen een breed scala van wiskundige richtingen. De eerste tijd ligt het programma voor iedereen min of meer vast, daarna volgt echter al snel meer keuzevrijheid. De opleiding wordt afgesloten met het volgen van een Seminarium in een van de twee bachelor-afstudeerrichtingen (te weten Algebra-Meetkunde-Getaltheorie en Analyse-Kansrekening-Statistiek-Stochastiek) en het schrijven van een scriptie. Het bachelordiploma geeft toegang tot de Master opleiding Wiskunde waar dan ook in Nederland. Er vindt in de bachelorfase intensieve samenwerking plaats met de bacheloropleiding van de Technische Universiteit Delft.