Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en
Naam EC Semester 1 Semester 2
`Ulamâ’ in the Modern Muslim World 10
A Century of Modern Dutch Sculpture in an International Perspective 10
A Clinical Pharmacologist Approach to Combat a Viral Pandemic 4
Academic and Professional Skills (Science) 3
Academisch schrijven, Taalvaardigheid III 5
Accentwerkgroep Nederlandse Taalkunde: Taalkunde en retorica 5
Accounting 3
Actors and Behaviour in Cyberspace 4
Ad fontes. Bronnen voor de vroegmoderne geschiedenis 5
Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief 5
Advanced Aramaic 10
Advanced Biblical Hebrew Grammar 10
Advanced Child and Adolescent Psychiatry 5
Advanced Data Management for Data Analysis 6
Advanced Fetal and Neonatal Care 15
Advanced Korean Reading 10
Advanced measure theory (BM) 6
Advanced Morphology 1 5
Advanced Optical Imaging (Delft) 6
Advanced Phonology 1 5
Advanced Phonology 2 5
Advanced Readings in Classical Chinese 5
Advanced Readings in Sanskrit Literature 10
Advanced Statistical Computing 3
Advanced Topics in Theoretical Physics I 6
Advanced Topics in Theoretical Physics II 6
Advanced Translation 5
Advanced Typology 10
Advances in Data Mining 6
Advocacy in Global Challenges and Climate Change 5
Aerospace Law 5
Africa from zero to now 5
Africa from zero to now 5
African Literature: Overview to African Literatures 5
Afrikaanse Geschiedenis en Antropologie 1: Onderzoek in Hedendaags Afrika 5
AI for Strategy 3
Algebra 2 6
Algebra 3 6
Algebraic Curves (BM) 6
Alte Neue Welt. Europa und Amerika in der deutschsprachigen Literatur (10 EC) 10
Alte Neue Welt. Europa und Amerika in der deutschsprachigen Literatur (5 EC) 5
Alte Neue Welt. Europa und Amerika in der deutschsprachigen Literatur (MA) 10
Analyse 1 NA 6
Analyse 2 (Wiskunde variant voor dubbelstudenten met Wiskunde) 6
Analyse 2 NA 6
Analyse 3 NA 6
Analyse van poëzie en proza, Cultuurwetenschap II 5
Anatolian Historical Grammar 5
Anatolian Historical Linguistics 10
Anatolian Languages: Hittite and Luwian 5