Studiegids

nl en

Latijns-Amerikastudies

De Bachelor Latijns-Amerikastudies is een veelzijdig programma waar je vanuit drie verschillende wetenschapsgebieden (Moderne Geschiedenis, Culturele Analyse en Taalkunde) kennis maakt met de regio. Daarnaast leer je Spaans en/of Portugees.

In het eerste jaar kies je welke taal en regio je wil bestuderen tijdens de rest van je studie: Spaans en daarmee een focus op het Spaanstalige gebied in de regio of Portugees en Brazilië.

Het eerste jaar bestaat uit een aantal vaste vakken die je laten kennismaken met taal, politiek, moderne geschiedenis, literatuur en film van Latijns-Amerika.

In het tweede jaar verdiep je je verder in de gekozen regio, waarbij je in het tweede semester ook een aantal maanden studeert aan een universiteit in Brazilië, Chili of Mexico.

Hoofdvakstudenten Latijns-Amerikastudies gaan in het tweede jaar naar Chili, Brazilië of Mexico om vakken te volgen aan de Universidad Diego Portales (Santiago, Chili), de Universidade Federal De Santa Catarina (Florianópolis, Brazilië), de Universidade Federal Fluminense (Niterói, Brazilië) of de Universidad Nacional Autónoma de México (Mérida, Mexico).

De colleges lopen ofwel vanaf begin februari tot eind juni/begin juli (Mexico), ofwel vanaf maart tot half juli (Chili), ofwel vanaf maart tot eind juni (Brazilië).

Toelatingseisen:

Studenten dienen hun PROPEDEUSE behaald te hebben.

Daarnaast is het sterk aan te bevelen om tenminste de vakken taalvaardigheid uit het eerste semester van het tweede jaar ook te hebben behaald.

Inhoud:

Studenten volgen 10 EC Taalvaardigheid Spaans of Portugees: de module 4.

De overige 20 EC is gereserveerd voor inhoudelijke vakken. Studenten kiezen uit het aanbod van de betreffende universiteit vier cursussen van 5 EC rondom de volgende vier thema’s:

 1. Sociaal Beleid

 2. Kunstgeschiedenis

 3. Taalkunde (TK 3, Syntax)

 4. Literatuur (LK4)

De vakken waaruit gekozen kan worden zijn door de opleiding Latijns-Amerikastudies geselecteerd op niveau en inhoud.

Studenten die de taalmodules in Leiden al hadden afgerond hebben de mogelijkheid om extra vakken te volgen, bijvoorbeeld in het kader van de keuzeruimte of het Humanities Lab.

Vaardigheden

 • Interculturele communicatie

 • Inzet

 • Zelfregulering

 • Flexibiliteit

Inschrijven:

Het is niet nodig om voor de vakken die gevolgd worden in Latijns-Amerika in te schrijven via My Studymap.

In het derde jaar van de studie specialiseer je je in een van de wetenschapsgebieden en kies je een onderwerp waar je je eindwerkstuk over schrijft. In het derde jaar is er ook 30 EC keuzeruimte waarin je een minor kunt volgen, losse keuzevakken kiest of een stage loopt.

Voor meer informatie over het programma kun je contact opnemen met de Studiecoördinator

Vanuit deze opleiding wordt ook een minor aangeboden waarin je Spaans of Portugees kunt leren en een aantal andere vakken uit de opleiding volgt.

Studenten die geen minor willen volgen maar geïnteresseerd zijn in losse vakken van de opleiding Latijns-Amerikastudies kunnen het aanbod vinden onder Keuzevakken

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Gemeenschappelijk semester 1

Inleiding Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika I 5
Core Curriculum: Introduction to Linguistics 5
Latijns-Amerika in woord en beeld, een inleiding 5
Inleiding Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika II 5

Gemeenschappelijk semester 2

De talen van Latijns-Amerika 5
Indigeneity in Latijns-Amerika 5
Het beeld van de Ander 5
Natievorming in Latijns-Amerika 5

Track Spaans

Spaans 1 10
Spaans 2 10

Track Brazilië

Portugees 1 10
Portugees 2 10

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Gemeenschappelijk

Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5

Track Spaans

Identiteit, Sociale Maskers en Latijns-Amerikaanse Literatuur 5
Latin American International Relations 5
Sociolinguïstiek en Dialectologie van Latijns-Amerika 5
Spaans 3 10

Track Brazilië

Brazilië: Constructie van een Wereldmacht 5
Nation and Imagination in Brazilian Literature, Arts and Culture 5
Portugees 3 10
Sociolinguïstiek en Dialectologie van Braziliaans Portugees 5

Buitenlandverblijf in Chili, Brazilië of Mexico

Hoofdvakstudenten Latijns-Amerikastudies gaan in het tweede semester van het tweede jaar naar Chili, Brazilië of Mexico om vakken te volgen aan de Universidad Diego Portales (Santiago, Chili), de Universidade Federal De Santa Catarina (Florianópolis, Brazilië), de Universidade Federal Fluminense (Niterói, Brazilië) of de Universidad Nacional Autónoma de México (Mérida, Mexico).

De colleges lopen ofwel vanaf begin februari tot eind juni/begin juli (Mexico), ofwel vanaf maart tot half juli (Chili), ofwel vanaf maart tot eind juni (Brazilië).

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Track Spaans. Kies twee van de volgende vakken.

Bilingualism in the Hispanic and Portuguese speaking world (TK4) 5
Economische processen in Latijns-Amerika 5
Populaire Genres in de Latijns Amerikaanse Cultuur 5

Track Brazilië. Kies twee van de volgende vakken.

Bilingualism in the Hispanic and Portuguese speaking world (TK4) 5
Economische processen in Latijns-Amerika 5
Film Journeys in Brazilian Cinema 5

Gebonden keuzevakken. Eerste accentvak: Kies één van de volgende vakken:

Alle studenten kiezen één van onderstaande vakken, het Bachelor Eindwerkstuk wordt in de betreffende discipline geschreven

Onderzoeksmethodologie: Culturele Analyse 5
Onderzoeksmethodologie Geschiedenis 5
Onderzoeksmethodologie: Taalkunde 5

Scriptieseminar: het scriptieseminar wordt trackspecifiek aangeboden in semester 2 en indien nodig aangeboden in semester 1 (gezamenlijk voor alle tracks).

Bachelor scriptieseminar 0
Bachelor scriptieseminar 0

Gebonden keuzevakken. Tweede accentvak: Kies één van de volgende vakken:

Global Crossings Brazil and cultural dialogues in the Portuguese-speaking world LK4A 5
Kunst en politiek in Latijns-Amerika (LK4) 5
Publiek beleid in Latijns-Amerika 5
Thema's in de taalkunde van Latijns Amerika (TK5) 5

Bachelor Eindwerkstuk

BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies 10
Keuzeruimte BA Latijns-Amerikastudies 30

Keuzevakken

Keuzevakken voor niet-hoofdvakstudenten Latijns-Amerikastudies. Hier vallen de vakken onder uit de minor waar Latijns-Amerikastudies verantwoordelijk voor is, maar die geen onderdeel uitmaken van het studieprogramma.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Taalvaardigheid Spaans of Portugees voor niet-hoofdvakstudenten

Taalvaardigheid Spaans niveau I 10
Portugees 1 minor 10
Spaans: Taal in cultuur 5
Taalvaardigheid Spaans niveau 2 5
Portugees 2 minor 10

Arbeidsmarktvoorbereiding

Het programma van de Bachelor Latijns-Amerikastudies is veelzijdig: Je verdiept je in de taal, politiek, moderne geschiedenis, literatuur en films uit Latijns-Amerika. Maar hoe kun je de kennis die je opdoet gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen, hoe bereid je je daar zo goed mogelijk op voor op de toekomst?

Op verschillende momenten tijdens je Bachelor Latijns-Amerikastudies komen deze vragen - en meer - ter sprake. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’

Activiteiten

Via mail word je op de hoogte gehouden van activiteiten rondom de arbeidsmarktvoorbereiding. Het is raadzaam om de volgende activiteiten in de gaten te houden om je goed te kunnen oriënteren:

Eerste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Soft skills

Voor toekomstige werkgevers is niet alleen de kennis die je tijdens je studie hebt opgedaan belangrijk, zij letten misschien zelfs nog meer op de zogenaamde ‘soft skills’. Dit zijn allerlei gedragsgerelateerde vaardigheden die bepalen hoe je bijvoorbeeld met verantwoordelijkheden omgaat, hoe goed je bent in plannen, en hoe je problemen oplost. Kortom: vaardigheden die belangrijk zijn voor je functioneren in het werkveld.

Het is daarom belangrijk dat je tijdens je studie niet alleen zoveel mogelijk kennis opdoet maar dat je je ook bewust bent van de vaardigheden die je verworven hebt en de vaardigheden die je nog wil leren. In de vakbeschrijvingen in de e-Studiegids van Latijns-Amerikastudies vind je, naast de leerdoelen van de vakken, ook een lijst met de ‘soft skills’ waar aan gewerkt wordt.

De vaardigheden die je bij de verschillende vakken kunt tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief)

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studiecoördinator Latijns Amerikastudies T. Sanders

Meer info

Eindtermen van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van Latijns-Amerikastudies, dat:

 • voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen,

 • de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn.

Titel: Bachelor of Arts
Duur: 3 jaar, voltijd
Voertaal: Nederlands, Spaans, Portugees

Bindend Studieadvies (BSA)

Voor meer informatie over de BSA-regeling en het bijbehorende studiebegeleidingsplan.

Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 45 EC van het propedeuse programma behalen.

Ingangseis buitenlandverblijf

Studenten die in het tweede jaar willen deelnemen aan het buitenlandverblijf dienen hun propedeuse voor vertrek te hebben afgerond.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse

Het eerste jaar van de Bacheloropleiding Latijns-Amerikastudies bestaat uit vakken in taalverwerving en vakken rondom de drie disciplines. Studenten kiezen aan het begin van hun opleiding of ze zich willen richten op Portugees/Brazilië of Spaanstalig Amerika en Spaans.
De studie is georganiseerd rond drie disciplines of wetenschapsgebieden: Moderne Geschiedenis, Letterkunde en Taalkunde. Van elk van de drie disciplines worden in de propedeuse inleidende vakken gedoceerd. Ook wordt in de propedeuse veel aandacht besteed aan taalverwerving Spaans of Portugees. Het onderwijs in de taalvaardigheid is zodanig ingericht dat ook studenten zonder voorkennis al vanaf het tweede semester colleges in de doeltaal kunnen volgen en teksten kunnen lezen. Ook oefen je de academische vaardigheden die je nodig hebt om je bacheloropleiding met succes af te ronden. Kennis en vaardigheden worden regelmatig getoetst, onder andere in de vorm van tentamens, referaten en een werkstuk.

Tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding krijgen studenten opnieuw vakken aangeboden uit de drie verschillende disciplines. Deze vakken zorgen voor verdieping van de kennis die in het eerste jaar werd opgedaan. De vakken richten zich specifieker op de gekozen taal en regio (Brazilië of Spaans-Amerika). Je verdiept je verder in specifieke vraagstukken en uitdagingen waarmee Latijns-Amerika wordt geconfronteerd. Natuurlijk werk je ook verder aan je taalontwikkeling Spaans of Portugees.
In het tweede semester gaan alle studenten naar Latijns-Amerika om daar vakken te volgen aan een lokale universiteit.

Derde jaar

In het derde jaar kiezen de studenten een disciplinair accent (een specialisatie). Het methodologische vak in het eerste semester bereidt studenten voor op het schrijven van het BA-eindwerkstuk waarmee de studie in het tweede semester wordt afgesloten.

In het derde jaar is er een keuzeruimte van 30 EC (15 EC per semester). Studenten kiezen zelf hoe ze deze ruimte willen opvullen. Er bestaat een mogelijkheid om daarin ook de ‘tweede taal’ van de opleiding leren.

Vrijstelling vakken taalvaardigheid voor studenten met voorkennis

Studenten die in het eerste jaar van de bachelor starten en voorkennis hebben van Spaans en/of Portugees dienen dit bij de start van het studiejaar aan te geven. Studenten kunnen deelnemen aan een inschalingstoets en op basis van de uitslag door de docenten taalvaardigheid worden ingedeeld in de taalmodule van het juiste niveau. De inschalingstoets kan alleen bij aanvang van het eerste jaar worden afgelegd.

Op het moment dat het tentamen van de module waarin de student werd ingedeeld is behaald heeft hij/zij recht op vrijstelling voor de modules op onderliggend niveau. De behaalde vrijstellingen voor de taal in de gekozen track tellen mee in het propedeuseprogramma (en dus voor de BSA eis). Eventueel behaalde vrijstellingen of cijfers voor de tweede taal worden niet meegeteld in de propedeuse of voor het BSA.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 EC hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en het BA-eindwerkstuk met succes hebben afgerond.

Het BA-eindwerkstuk is het schriftelijk verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in het gekozen accent. Het eindwerkstuk telt maximaal 10 000 woorden. De regeling van het BA-eindwerkstuk is hier