Studiegids

nl en

Public Administration - Master Campus Den Haag

Dit deel van de e-studiegids bevat alle informatie over de (avond)master Management van de Publieke Sector, gegeven aan de Campus Den Haag.

Overzicht vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskundig Onderzoek (MA-CDH) 5
HRM in de publieke sector 5
Organisatieverandering in de Publieke Sector 5
Public Governance and Government 5
Publieke Waarden 5
Strategisch Management van de Publieke Sector 5
State of the Art (CDH) 10
Management van de Publieke Sector 5
Financieel Management van de Overheid 5
MPS en Toezicht 5

Achtergrond MPS

Het belang van goed management in de publieke sector wordt alom onderschreven. In de afgelopen dertig jaar zijn veel initiatieven genomen om de kwaliteit van dat management te verbeteren. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar voor vrijwel alle landen ter wereld. Aandacht voor overheidsmanagement is kenmerkend voor een modern overheidsbestuur. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij de verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid hoog in het vaandel staan. New public management, outputsturing, modernisering van de financiële bedrijfsvoering zijn enkele van die veranderingen maar er is meer. Recentelijk worden vragen gesteld bij de legitimiteit van bestuur en management. Eisen in deze richting worden aangescherpt. Publieke managers moeten balanceren tussen een veelheid aan vaak tegenstrijdige eisen. De thematiek van het complexe management van de publieke sector staat centraal in het programma Management van de Publieke Sector. We houden ons bezig met de vraag naar besturing, strategievorming en doelbewuste verandering van publieke organisaties in de context van het Nederlandse openbaar bestuur. Dat publieke en veelvormige (multi-level governance) karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke sector manager. Centraal in dit afstudeertraject staat dan ook de vraag: hoe wordt met die complexiteit en uitdagingen omgegaan om tot een hoogwaardige publieke dienstverlening te komen?
Hoewel publieke organisaties in toenemende mate werken met bedrijfseconomische en bedrijfskundige inzichten, is een wezenlijk verschil tussen publieke en private organisaties de politiek-bestuurlijke en juridische context.
Behalve aan die specifieke context, wordt in dit programma veel aandacht geschonken aan financieel-economisch management. Op basis van recente theoretische inzichten uit de bestuurskunde, de organisatiekunde en de leer der openbare financiën staan veranderingen binnen publieke organisaties centraal en wordt er aandacht gegeven aan praktische ervaringen met organisatieveranderingen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Financieel Management van de Overheid 5
MPS en Toezicht 5
State of the Art 10

Start September/Februari

Studenten die starten in september (2010 en 2011) volgen de onderstaande vakken:

Blok 1

  • Bestuurskundig onderzoek
  • HRM in de publieke sector
  • Organisatieverandering in de publieke sector

Blok 2- Public Governance and Government
- Publieke Waarde
- Strategisch Management van de Publieke Sector

Blok 3- Management van de Publieke Sector
- State of the Art

Blok 4: scriptieStudenten die starten in februari (2010 en 2011) volgen de onderstaande vakken:

Blok 3

  • Management van de Publieke Sector
  • State of the Art

Blok 4- Financieel Management van de Publieke Sector
- MPS en toezicht
- Strategisch Management van de Publieke Sector

Blok 1- Bestuurskundig onderzoek
- HRM in de publieke sector
- Organisatieverandering in de publieke sector

Blok 2: scriptie