Studiegids

nl en

Nederlandse taal en cultuur: Journalistiek en Nieuwe Media

Dit is een specialisatie van de Master Nederlandse taal en cultuur.

Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 ects (totaal 60 ects).

Eerste semester
Het programma begint met een introductieweek. Hierin maak je gericht kennis met de journalistieke beroepspraktijk.

Daarna begint het eerste semester, bestaande uit drie colleges:
1. Retorica en argumentatie in de journalistiek (10 ects)
2. New Media & Society (10 ects)
3. Bronnenonderzoek (5 ects)
In december ben je een maand bezig met een voltijds Multimediaal project (5 ects). Hierin werk je onder supervisie van een journalist in een eigen redactielokaal dagelijks aan een multimediale nieuwssite over een actueel onderwerp.

Tweede semester
Het tweede semester kies je een tutorial uit zes tot acht mogelijkheden (zie de Blackboardsite voor de meeste actuele informatie). Individueel of in kleine groepjes werk je een literatuurlijst door, discussieer je over fundamentele en actuele vraagstukken, kies je een onderzoeksgebied, een probleemstelling en passende onderzoeksmethodes. Vervolgens zoek je met je tutor een stageplaats (15 ects, waarvan 5 ects onderzoek) bij een redactie. De stage wordt afgerond met een verslag.

Masterscriptie en afstudeereisen
Na je stage schrijf je, nog steeds onder begeleiding van de tutor, je masterscriptie. De masterscriptie (20 ects) is een wetenschappelijke verhandeling met theoretische diepgang en actuele casussen en voorbeelden uit de stagepraktijk.