Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Pre-master

Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Van september 2012 tot september 2013 neemt u deel aan het Pre-masterprogramma dat de voorbereiding vormt op de éénjarige Masteropleiding Education and Child Studies.

De vakbeschrijvingen van alle vakken uit het Pre-Masterprogramma (met informatie over inhoud, onderwijsvormen, toetsvormen en gebruikte literatuur) vindt u hier.

Op de vakken van het Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2012-2013 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2012-2013 van kracht zijn vastgelegd.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster van het volledige Pre-masterprogramma onze website.

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken die u volgt èn voor de tentamens waaraan u deelneemt moet u zich afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis

ICT-gebruik binnen het onderwijs

Alles wat u wilt weten over ICT-gebruik binnen het onderwijs (Blackboard, uSis, ULCN, Bibliotheek etc) kunt u vinden in De Digitale Pedagogiekstudent

Studieadviseurs

Met vragen over uw studievoortgang en -planning kunt u zich wenden tot onze studieadviseurs