Studiegids

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Pre-master

Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen

Hartelijk welkom bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Vanaf september tot eind augustus neem je deel aan het Pre-masterprogramma dat de voorbereiding vormt op de éénjarige Masteropleiding Education and Child Studies

De vakbeschrijvingen van alle vakken uit het Pre-Masterprogramma (met informatie over inhoud, onderwijsvormen, toetsvormen en gebruikte literatuur) vind je hier.

Op de vakken van het Pre-masterprogramma Pedagogische Wetenschappen is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2024-2025 van toepassing. Daarnaast zijn alle regels die in de opleiding van kracht zijn vastgelegd in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. Voor meer informatie, zie de website.

Rooster

Het rooster van de Pre-master vakken vind je in MyTimetable.

Het eerste semester is voor alle Pre-masterstudenten hetzelfde. De invulling van het tweede semester is afhankelijk van de specialisatie die je kiest in de Masteropleiding Education and Child Studies. Over de keuze van een Masterspecialisatie wordt in het najaar van 2024 voorlichting gegeven.

Inschrijven voor vakken en tentamens

LET OP In het eerste semester van de Pre-master Pedagogische Wetenschappen schrijven wij je in voor alle vakken. Je staat dan ingeschreven voor de hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules, voor de eerste tentamengelegenheden en ook voor de herkansingen van de vakken uit het eerste semester.

Voor alle vakken uit het tweede semester van het Pre-masterprogramma moet je je wel zelf inschrijven via uSis (NB niet via My Studymap). Je ontvangt hierover in het najaar nog een mail van het Onderwijs Servicecentrum, waarin dat wordt uitgelegd.

Het inschrijven voor alle vakken is verplicht. Zonder inschrijving kun je niet deelnemen.

Studieadviseurs

Met vragen over je studievoortgang en -planning kun je je wenden tot onze studieadviseurs

Extra informatie

Studeren met een functiebeperking

Als je studeert met een functiebeperking, zoals dyslectie, AD(H)D, Autisme Spectrum stoornis, dan kun je behoefte hebben aan bepaalde voorzieningen, zoals bv extra tijd. Geldt dit voor jou? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de studentdecanen hebben. Neem bij voorkeur ruim voor de start van je programma contact op met hen.

Jouw persoonlijke situatie en onverwachte omstandigheden
Heb je persoonlijke omstandigheden of gebeurt er iets met jou of in je omgeving aan de start of tijdens het volgen van de Pre-Master, meld dit dan bij de studieadviseurs. Bij voorkeur spreken ze je ruim voor de start van de Pre-Master.
Als je je meldt dan kunnen ze met je meedenken en je adviseren. Wanneer je je niet of na afloop meldt, dan kan het lastig of onmogelijk zijn om je te ondersteunen. Het kan zijn dat je daardoor geen mogelijkheden meer hebt om alsnog de Pre-Master af te ronden. Ook als je vragen of advies nodig hebt over jouw specifieke omstandigheden denken de studieadviseurs graag mee.

Naar de master
Tijdens de premaster dien je jezelf in te schrijven voor de master. Je schrijft je in via Studielink. Na +/- 24 uur kun je je aanmelding in uSis afronden en indienen. Geef in uSis onder ‘vorige opleiding’ aan dat je een nieuwe aanmelding wilt doen: “ik wil een toelatingsverzoek indienen” (onderaan de pagina). Vul onder ‘vorige opleiding’ je bacheloropleiding in, voeg eventueel andere gevraagde documenten toe, zoals CV én voeg je toelatingsbesluit toe. Dit kan onder Uploads > Aanvullende documenten, selecteer “vorig besluit” in het menu. Dien vervolgens je verzoek in.

Deadlines
Houd je aan de reguliere aanmelddeadlines. Inschrijfverzoeken die ná de deadline ingediend worden, worden niet in behandeling genomen.
We raden studenten aan de MSc in september te starten. Als je de MSc start in februari, dan stroom je in het tweede gedeelte van de MSc. Je begint dan direct met het masterproject en vaak ook al direct met de stage. De voorbereidende vakken volg je vanaf september. Als je liever eerst de voorbereidende vakken doet en daarna pas het masterproject en de stage, start dan de MSc in september.

Semester 1 (Algemeen)

Vak EC Semester 1 Semester 2
Cursus praktische data-analyse met SPSS (Pre-master) 2
Onderzoekspracticum 1 (Pre-master) 8
Pre-master onderzoeksproject 10
Methoden van kwalitatief onderzoek (Pre-master) 3
Onderzoekspracticum 2 (Pre-master) 7

ORTH; LP; KLGO; FOR GP

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Modellen en strategieën voor orthopedagogisch handelen 5
Observeren van gedrag en interactie 5
Juridische en ethische aspecten 5
Testen van functioneren en ontwikkeling 5
Begeleiding en samenwerking in de orthopedagogiek 5

Parenting and Child Development

Vak EC Semester 1 Semester 2
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk 5
Juridische en ethische aspecten 5
Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief 5
Observeren van gedrag en interactie 5
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5

Educational Sciences

Vak EC Semester 1 Semester 2
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Modellen en strategieën voor orthopedagogisch handelen 5
The learning brain 5
Juridische en ethische aspecten 5
Classroom dynamics: teaching a diversity of students 5

APPLIED; DIG. MED.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Modellen en strategieën voor orthopedagogisch handelen 5
Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening 5
Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling (Pre-master) 5
Praktische pedagogiek: het vertalen van wetenschap naar praktijk 5
Juridische en ethische aspecten 5
The learning brain 5