Studiegids

nl en

Psychologie

Dit is de e-Studiegids voor de Nederlandstalige bacheloropleiding Psychologie.

See the e-Prospectus for the International Bachelor in Psychology (IBP), 2019-2020

Studieprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar.Tijdens het eerste jaar krijg je een overzicht van de psychologie door middel van een introductie in alle deelgebieden. In het eerste deel van het tweede jaar staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In het tweede deel en in het derde jaar verdiep je je in vakgebieden binnen en buiten de psychologie die jou interesseren. Je bereidt je voor op een keuze voor een masteropleiding. De bacheloropleiding sluit je af met het bachelorproject.

Inschrijven voor bachelorcursussen en tentamens via uSis

 • Eerstejaarsstudenten worden door de opleiding ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse. Zij schrijven zichzelf in voor de tentamens.

 • Tweede- en derdejaarsstudenten zijn verplicht zich zelf in te schrijven voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens via uSis.

Inschrijven voor cursussen kan alleen tijdens de inschrijfperiodes Inschrijving bachelorvakken

Aanmelden voor tentamens Aan en afmelden voor tentamens

Zie tabblad ‘meer info’ voor het studieprogramma, studieopbouw en -planning, keuzevakken en meer.

eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Tutoraat Academische Vaardigheden 5
Inleiding in de Psychologie 5
Inleiding in de Methoden en Technieken 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Toetsende Statistiek 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Cognitieve Psychologie 5
Bio- en Neuropsychologie 5
Psychologie en Wetenschap 5

tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Developmental Psychopathology (Ontwikkelingspsychopathologie) 5
Psychometrie 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Consciousness (Bewustzijn) 5
Groepsdynamica 5
Psychodiagnostiek 5
Perspectief op Carrièreplanning (POCP) 5
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 5
Multivariate data-analyse 5

Specialisatiecursussen psychologie

Good Research Practices 5
Causal inference in Field Experiments 5
Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Health and Medical Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
School Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10

Keuzevakken binnen psychologie

Artificial Intelligence and Neurocognition 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Attention: Theory and Practice 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject Psychologie 15

Specialisatiecursussen psychologie

Good Research Practices 5
Causal inference in Field Experiments 5
Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Health and Medical Psychology 10
School Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10

Keuzevakken binnen psychologie

Artificial Intelligence and Neurocognition 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Attention: Theory and Practice 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

meer info

Keuzevakken voor niet-psychologiestudenten
Voor niet-psychologiestudenten bestaan er diverse mogelijkheden om bij de bacheloropleiding Psychologie één of meer keuzevakken te volgen.

Een aantal cursussen uit het onderwijsprogramma van Psychologie staan open voor niet-psychologiestudenten. Daarbij gaat het om studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden en studenten van andere universiteiten en hogescholen. Zij kunnen deze cursussen volgen als keuzevakstudent.

 • Voor veel cursussen geldt een ingangseis.

 • Als een cursus bestaat uit colleges én werkgroepen, dan is de deelname aan de werkgroepen ook voor de keuzevakstudenten verplicht.

 • Voor iedere cursus geldt dat er een maximum aantal deelnemers is. Omdat psychologiestudenten zich ook voor deze vakken kunnen inschrijven is er voor keuzevakstudenten slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Blok I Inleiding in de Psychologie Geschiedenis van de Psychologie

Blok II Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie Artificial Intelligence and Neurocognition Good Research Practices Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse

Blok III Ontwikkelings & Onderwijspsychologie Sociale & Organisatiepsychologie Attention: Theory&Practice Causal inference in Field Experiments Culture and Diversity at Work Emotion and Cognition Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology Sexology

Blok IV Psychologie en Wetenschap Cognitieve Psychologie Bio- en Neuropsychologie The Adolescent Brain Cross-cultural Psychology of Health and Illness Psychology of Advertising Psychotherapy: Theory, Research & Practice

Inschrijven

 • Voor studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden
  Studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden dienen zich voor het volgen van een keuzevak aan te melden via uSis.

 • Voor studenten van andere universiteiten/ hogescholen die bij Psychologie een keuzevak willen volgen
  Aanvragen bij het Onderwijs Servicecentrum
  of downloaden: Verzoek tot inschrijving als keuzevak(gast)student
  Als bijlage wordt dan meegestuurd de ‘Verklaring van geen bezwaar’. De student laat deze verklaring eerst invullen bij de eigen universiteit/HBO en stuurt die vervolgens naar het Onderwijs Servicecentrum, zodat de studieadviseur van Psychologie de aanvraag kan beoordelen. Het Onderwijs Servicecentrum stuurt de verklaring ondertekend terug naar de student. De student stuurt een originele betalingsverklaring, het inschrijfformulier als keuzevakstudent en de verklaring van geen bezwaar op naar Studentenadministratie Plexus. De student krijgt een inschrijving bij de Universiteit Leiden als ‘gaststudent’ en krijgt een studentnummer. Hiermee heeft hij/zij ook toegang tot Blackboard.

Meer over de keuzevakregeling
Neem voor vragen over de keuzevakregeling contact op met het Onderwijs Servicecentrum.