Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Nederlandkunde

Nederlandkunde is een specialisatie van de Master Neerlandistiek/Dutch Studies

Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 EC (totaal 60 EC).
In het programma wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De opleiding zelf verzorgt de colleges Nederlandse taal- en letterkunde, de didactiek van het Nederlands als tweede taal en vertaalwetenschap

Programma:
Didactiek en/of Vertaalwetenschap 10/20 EC
Specialisatievakken 30/20 EC
MA-scriptie 20 EC

Binnen Nederlandkunde zijn vier specialisatiethema’s te onderscheiden:

Nederlandse letterkunde
Nederlandse taalkunde
Vaderlandse geschiedenis
Nederlandse kunstgeschiedenis

Studenten kunnen kiezen voor één van de genoemde thema’s die onder ‘meer info’ nader worden beschreven.

Als vijfde specialisatiethema kan gelden dat bij deze specialisatie ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven. Deze specialisatiethema is echter alleen geschikt voor moedertaalsprekers.

Te volgen cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10
Migrantenliteratuur, koloniale en postkoloniale literatuur van de Molukken 10

Specialisatievakken aangeboden door Nederlandkunde

Nederlanders in de lachspiegel 10
Onderzoeksgroep Nederlands als Tweede Taal 10

Tweede semester

Specialisatievakken aangeboden door Nederlandkunde

Vertaalwetenschap 10
Scriptie MA Neerlandistiek: Nederlandkunde 20

Meer info

Het programma duurt een jaar. De studenten volgen verplicht het vak Didactiek van het Nederlands als tweede taal of het vak Vertaalwetenschap. Ze kunnen ook voor beide vakken kiezen. In dat geval kiezen ze nog twee vakken à 10 EC op het gebied van Nederlandse taalkunde, letterkunde, vaderlandse geschiedenis of kunstgeschiedenis. Als ze slechts voor één van de bovengenoemde vakken kiezen, dan moeten ze daarnaast nog drie vakken à 10 EC volgen die bij het gekozen specialisatiethema passen.

Nederlandse letterkunde
Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ec aan vakken over Nederlandse letterkunde hebben gevolgd.
De specialisatievakken kunnen in overleg met Prof. dr. O.J. Praamstra gekozen worden uit het aanbod van Oudere en Moderne Nederlandse letterkunde:
Neerlandistiek: Moderne Nederlandse letterkunde
Neerlandistiek: Oudere Nederlandse letterkunde

Nederlandse taalkunde
Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ec aan vakken over taalkunde hebben gevolgd.
De specialisatievakken worden in overleg met mw. dr. J.Caspers gekozen, zoals de Onderzoeksgroep Nederlands als tweede taal en andere vakken van de specialisatie Nederlandse taalkunde en de opleiding Linguistics: Language and Communication en Theoretical Linguistics and Cognition:
Neerlandistiek: specialisatie Nederlandse taalkunde
Linguistics: Language and Communication
Linguistics: Theoretical Linguistics and Cognition

Vaderlandse geschiedenis
Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ec aan vakken over vaderlandse geschiedenis hebben gevolgd.
De vakken op dit specialisatiethema kunnen in overleg met Prof. dr. O.J. Praamstra gekozen worden uit het aanbod van de volgende masterprogramma’s:
History: European Expansion and Globalisation
History: Euope 1000-1800
History: Migration and Global Interdependence

Nederlandse kunstgeschiedenis
Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ec aan vakken over kunsteschiedenis hebben gevolgd. De vakken op dit specialisatiethema – dus uitsluitend vakken die over Nederlandse kunst gaan – kunnen in overleg met mw. dr. M.E.W. Boers gekozen worden uit het aanbod van de volgende masterprogramma’s:
Arts and Culture: Art of the Contemporary World and World Art Studies
Arts and Culture: Early Modern and Medieval Art
Arts and Culture: Museums and Collections
Arts and Culture: Design and Decorative Art Studies