Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Nederlandkunde

Nederlandkunde is een specialisatie van de Master Neerlandistiek/Dutch Studies

Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 EC (totaal 60 EC). In het programma wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De opleiding zelf verzorgt de colleges Nederlandse taal- en letterkunde, de didactiek van het Nederlands als tweede taal en vertaalwetenschap

Programma:

  • Vertaalwetenschap 10 EC

  • Specialisatievakken 30 EC

  • MA-scriptie 20 EC

Binnen Nederlandkunde zijn vier specialisatiethema’s te onderscheiden:

  • Nederlandse letterkunde

  • Nederlandse taalkunde

  • Vaderlandse geschiedenis

  • Nederlandse kunstgeschiedenis

Studenten kunnen kiezen voor één van de genoemde thema’s die onder ‘meer info’ nader worden beschreven.

Als vijfde specialisatiethema kan gelden dat bij deze specialisatie ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven. Deze specialisatiethema is echter alleen geschikt voor moedertaalsprekers.

Te volgen cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Nederlandse dialogen van de dertiende eeuw tot nu: geschiedenis en gebruik 10

Specialisatievakken Neerlandistiek, Geschiedenis of Kunstgeschiedenis 30 ec, (zie onder "Meer info")

Keuzevak afstudeerthema Nederlandse taalkunde

Onderzoeksgroep Nederlands als Tweede Taal 10

Tweede semester

Vertaalwetenschap 10

Scriptie

Scriptie MA Neerlandistiek: Nederlandkunde 20

Meer info

Het programma duurt een jaar. De studenten volgen verplicht het vak Vertaalwetenschap, daarnaast volgen ze nog drie vakken à 10 EC volgen die bij het gekozen specialisatiethema passen.

Nederlandse letterkunde Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ec aan vakken over Nederlandse letterkunde hebben gevolgd. De specialisatievakken kunnen in overleg met Dr. R.A.M. Honings gekozen worden uit het aanbod van Oudere en Moderne Nederlandse letterkunde: Neerlandistiek: Moderne Nederlandse letterkunde Neerlandistiek: Oudere Nederlandse letterkunde

Nederlandse taalkunde Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ec aan vakken over taalkunde hebben gevolgd. De specialisatievakken worden in overleg met mw. dr. J.Caspers gekozen, zoals de Onderzoeksgroep Nederlands als tweede taal en andere vakken van de specialisatie Nederlandse taalkunde en de opleiding Linguistics: Language and Communication, Theoretical Linguistics en Language Processing and Cognition.

Vaderlandse geschiedenis Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ec aan vakken over vaderlandse geschiedenis hebben gevolgd. De vakken op dit specialisatiethema kunnen in overleg met Dr. R.A.M. Honings gekozen worden uit het aanbod van de volgende masterprogramma’s: History: Colonial and Global History History: Euope 1000-1800 History: Cities, Migration and Global Interdependence History: Politics, Culture and National Identities from 1789 to the Present

Nederlandse kunstgeschiedenis Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 ec aan vakken over kunstgeschiedenis hebben gevolgd. De vakken op dit specialisatiethema – dus uitsluitend vakken die over Nederlandse kunst gaan – kunnen in overleg met mw. dr. M.E.W. Boers gekozen worden uit het aanbod van de volgende masterprogramma’s: Arts and Culture: Contemporary Art in a Global Perspective Arts and Culture: Art, Architecture and Interior before 1800 Arts and Culture: Museums and Collections