Studiegids

nl en

Nederlandse taal en cultuur

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Neerlandistiek. Als deze ‘andere’ vooropleiding sterke overeenkomsten heeft met het BA-programma Nederlands, is een pre-master mogelijk.

Voor diegenen die een tweedegraads HBO-lerarenopleiding Nederlands hebben voltooid, is onderstaand adviestraject van toepassing. Voornaamste doel is om na het pre-mastertraject in te kunnen stromen in het masterprogramma Neerlandistiek, om vervolgens, wanneer dat is afgerond, de eerstegraads-lerarenopleiding bij het ICLON te kunnen volgen. Het programma biedt vooral een academische verdieping als vervolg op de hbo-bacheloropleiding en voorziet in opvulling van bestaande lacunes op vakinhoudelijk gebied. De toelatingscommissie laat in de regel alleen goed gemotiveerde studenten toe, waarbij als uitgangspunt een behaald cijfergemiddelde van 7,5 of hoger wordt gehanteerd.

Voor nauw verwante opleidingen wordt een pre-masterprogramma opgesteld in nauw overleg tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de toelatingscommissie voorgelegd.

Studenten met een HBO-PABO hebben geen toegang tot deze pre-master.

Verdere informatie bij de studiecoördinator: dhr. dr. B.P.M. Dongelmans, tel. 071-5272109
of per email op het volgende adres:

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s van voorgaande jaren voor deze opleiding vind je in het Archief schakelprogramma’s.

Te volgen uit het BA-programma

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Verplichte vakken eerste semester

Hoe werkt literatuur? – Basisapparaat 5
Woord en zin 5
Stilistiek 5
Taalverleden van het Nederlands 5

Kies één van de twee vakken

Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
Onderzoeksvragen Gouden Eeuw en Verlichting 5

Kies één accentwerkgroep uit het aanbod in het eerste semester

Recente romans: Emoties in literatuur 5
Cultural Memory: Shoah in Monuments, Art, Film and Literature 5
De receptie van middeleeuwse verhaalstof na 1500 5
Woorden als wapens: retorische effecten van formuleringskeuzes 5
Kritisch denken, kritisch schrijven 5
Sms-taal, tussentaal, straattaal en meer 5
Zin en tekst 5

Kies één van de drie methodenmodules

Methoden van de interdisciplinaire letterkunde 5
Taallab: taalkunde-onderzoek in de praktijk 5
Communicatie-onderzoek 5

TWEEDE SEMESTER

Verplichte vakken tweede semester

Benaderingen van literatuur 5
Norm en taal 5
BA-eindwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 10

Afhankelijk van het onderwerp / de specialisatie van je BA-eindwerkstuk volg je één van de drie aangeboden seminars

Seminar BA-eindwerkstuk 0
Seminar BA-eindwerkstuk Nederlandse Taalkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing van het Nederlands 0

Kies één accentwerkgroep uit het aanbod in het tweede semester

Schaakbord en Graal. Grote thema’s uit de Middelnederlandse Arthurepiek 5
Gouden teksten uit de Renaissance 5
Identiteit en multiculturaliteit in (post)koloniale literatuur 5
Tekst en medium 5
Afrikaanse sosiolinguistiek: taalkontak en taalvariasie 5
Accentwerkgroep Nederlandse Taalkunde: Taalkunde en retorica 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5