Studiegids

nl en

MA Neerlandistiek: Pre-master Nederlandse taal en cultuur

De pre-master Nederlandse taal en cultuur dient ter voorbereiding op de master Neerlandistiek. Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Neerlandistiek en voor het traject in aanmerking komen.

Te volgen uit het BA-programma

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Verplichte vakken eerste semester

Benaderingen van literatuur 5
Geschiedenis van de Nederlandse taal 5
Nederlandse Media en Maatschappij 5
Onderzoek naar historische literatuur in de praktijk 5
Taal en communicatie 5
Taal mentaal 1 5

TWEEDE SEMESTER

Kies twee specialisatievakken uit onderstaande aanbod

Media

Auteur en media 5
Kritisch denken, kritisch schrijven (S2) 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media (S2) 5

Moderne Letterkunde

Auteur en media 5
Recente romans 5
Zuid-Afrikaanse Letterkunde 5

Nederlandse Taalkunde

Taalkunde en retorica 5
Nederlandse Taalkunde: Taaldiagnostiek 5

Oudere Letterkunde

Korte verhalen in de middeleeuwen 5
Theater, musical en cabaret: maatschappijkritiek in populaire cultuur 5

Taalbeheersing

Kritisch denken, kritisch schrijven (S2) 5
Van sollicitatiebrief tot haattweet: (on)beleefdheid en media (S2) 5
Strategische presentatie van argumentatie 5

Kies het specialisatietentamen van je specialisatie

Specialisatietentamen Media 5
Specialisatietentamen Moderne Letterkunde 5
Specialisatietentamen Nederlandse Taalkunde 5
Specialisatietentamen Oudere Letterkunde 5
Specialisatietentamen Taalbeheersing 5

Schrijf je scriptie in de richting van je specialisatie

Seminar BA-eindwerkstuk Media 0
Seminar BA-eindwerkstuk Moderne Nederlandse Letterkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Nederlandse Taalkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Oudere Nederlandse Letterkunde 0
Seminar BA-eindwerkstuk Taalbeheersing / Taal in gebruik 0
Pre-mastereindwerk Nederlandse taal en cultuur 10

Keuzevak - Kies één vak of één extra specialisatietentamen uit het totale aanbod van de BA Nederlandse taal & cultuur.

Meer info

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Neerlandistiek. Als deze ‘andere’ vooropleiding sterke overeenkomsten heeft met het BA-programma Nederlands, is een pre-master mogelijk.

Voor diegenen die een tweedegraads hbo-lerarenopleiding Nederlands hebben voltooid, is onderstaand adviestraject van toepassing. Voornaamste doel is om na het pre-mastertraject in te kunnen stromen in het masterprogramma Neerlandistiek, om vervolgens, wanneer dat is afgerond, de eerstegraads-lerarenopleiding bij het ICLON te kunnen volgen. Het programma biedt vooral een academische verdieping als vervolg op de hbo-bacheloropleiding en voorziet in opvulling van bestaande lacunes op vakinhoudelijk gebied. Dit traject is ook van toepassing op hbo-studenten van opleidingen Journalistiek en Communicatie. De toelatingscommissie laat in de regel alleen goed gemotiveerde studenten toe, waarbij als uitgangspunt een behaald cijfergemiddelde van 7,5 of hoger wordt gehanteerd.

Voor nauw verwante bacheloropleidingen op academisch niveau wordt een individueel pre-masterprogramma opgesteld door de toelatingscommissie. Het pre-masterprogramma is afhankelijk van de inhoud van de vooropleiding en het beoogde afstudeertraject.

Studenten met een hbo-pabo hebben geen toegang tot deze pre-master.
Meer informatie over toelating en inschrijving is te vinden op de website van de master Neerlandistiek. Vragen over het programma kunnen worden gericht aan de studieadviseur

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s van voorgaande jaren voor deze opleiding vind je in het Archief schakelprogramma’s.