Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

MA Linguistics: Pre-master German Language and Linguistics

Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma Duitse taal en cultuur op zak kunnen zich verder specialiseren in een master Literary Studies, track German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics. Diegenen die een hbo-bachelordiploma van de lerarenopleiding Duits hebben zullen nog een aanvullend programma moeten volgen, om op het niveau van een universitaire bachelor te komen. Hebben zij dat zogenoemde pre-mastertraject voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor een master German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics (60 EC).
Het pre-mastertraject omvat 60 EC en is samengesteld uit cursussen uit het 1e jaar (30 EC), 2e jaar (10 EC) en 3e jaar (20 EC).

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s voor deze opleiding van voorgaande jaren vind je in het Archief schakelprogramma’s.

Uit BA jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

De Duitse taal: fundament I 10
Talen van de wereld 5
Leeslijst Duits 5

TWEEDE SEMESTER

Duitsland cultuurwetenschappelijk + tutorial 10

Uit BA jaar 2

Vak EC Semester 1 Semester 2

TWEEDE SEMESTER

Duitstalige literatuur in context (1700-1815) 5
Taal in de loop van de tijd 5

Uit BA jaar 3

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Kies 10 ec uit onderstaande werkgroepen uit het eerste of tweede semester

Lyrik von Goethe bis Grünbein 10
Die Wissenschaft der Wörter BA 10

TWEEDE SEMESTER

Kies 10 ec uit onderstaande werkgroepen uit het eerste of tweede semester

Friedrich Schiller: Van Stürmer und Dränger tot klassieke Nationalautor BA 10
Universalien und Rarissima – Deutsch in der Sprachtypologie MA 10

Verplicht

BA eindwerkstuk Duitse taal en cultuur 10

Als onderdeel van het BA-eindwerkstuk volgt de student het seminar BA-eindwerkstuk

Seminar BA-eindwerkstuk 0