Studiegids

nl en

Management van de Publieke Sector

In de master Management van de Publieke Sector analyseren we hoe de overheid oplossingen kan vinden voor de complexe problemen van vandaag.
Het functioneren van de overheid wordt doorlopend onder een vergrootglas gelegd door politici, journalisten en betrokken burgers. In allerlei media, waaronder steeds vaker sociale media, tref je meningen aan over het functioneren van de overheid. Het openbaar bestuur werkt doorlopend aan verbeteringen. Hervormingen en reorganisaties zijn aan de orde van de dag, waarbij vergroting van doelmatigheid en doeltreffendheid voorop staat. Het publieke en multi-level governance-karakter van het openbaar bestuur zorgt voor de nodige complexiteit en uitdagingen voor de publieke manager. Centraal in deze master staat dan ook de vraag:

Hoe kunnen publieke organisaties hun taken optimaal vervullen in een complexe en dynamische omgeving?

Intro

Uitnodiging Introductie

Beste student,

Namens het bestuur en de medewerkers van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden heten wij jou, de nieuwe masterstudent Management van de Publieke Sector (MPS) hartelijk welkom!

Wij organiseren een speciale welkomstbijeenkomst op maandag 30 januari. Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de opleiding. Je zal essentiële praktische informatie krijgen over studie, zoals opbouw van het programma en de scriptie.

Het programma ziet er als volgt uit op maandag 30 januari:

 • 17.00 – 18.00: Kennismaking met opleiding (dr. Wim van Noort, coordinator MPS)

 • 18.00 – 20.00: Eerste college Management van de Publieke Sector

 • 20.00 – 21.00: Borrel (locatie: ntb)

Locatie: Wijnhaven, Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag
Lokaal: 346

Tot 30 januari!

Hartelijke groet,

Tineke Choi, MSc
Ir. Ariane Timmer
drs. Jolanda den Heijer
Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde

Algemene Informatie over de opleiding

Aan de rechterzijde staat onder bestanden een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom.
NB De vakken van de MSc Management van de Publieke Sector zijn alleen toegankelijk voor studenten MPS.

We geven studenten inzicht in de uitdagingen en dilemma’s waar publiek management en organisaties mee te maken krijgen en de verschillende manieren waarop publieke managers die dilemma’s kunnen hanteren. We behandelen daarom onder meer:

 • De kenmerken en context van publiek management en de verschillen tussen privaat en publiek management

 • Strategisch management voor publieke managers, inclusief het anticiperen op veranderingen in de omgeving

 • Ontwikkelingen in de politiek-ambtelijke verhoudingen in het openbaar bestuur

 • De rol en invloed van belangengroeperingen die de politieke besluitvorming proberen te beïnvloeden

 • De steeds grotere invloed van de (social) media en de vraag hoe publieke organisaties hiermee om moeten gaan

 • De veranderingen in de beleidsprocessen in het openbaar bestuur, zoals de opkomst van netwerksturing

 • Juridisering van de publieke sector

 • Ethische vraagstukken en integriteitskwesties en de relatie met de effectiviteit en efficiency van publieke organisaties

 • Factoren die het slagen van veranderingen van publieke organisaties bepalen

 • Ontwikkelingen in het HRM-beleid van publieke organisaties

 • Prestatiemanagement binnen de overheid

 • Publiek management in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief

Twee aandachtsgebieden

Binnen Management van de Publieke Sector kennen we twee aandachtsgebieden:

 • Strategie, advisering en verandermanagement: richt zich op de vraag hoe publieke managers hun organisaties zo goed mogelijk kunnen aansturen met het oog op vergroting van de prestaties

 • Public Affairs: richt zich op de relaties tussen de publieke organisaties en hun omgeving, waarbij ingegaan wordt op de rol van belangengroeperingen en media

Vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2

Voor een overzicht van het programma MPS gerelateerd aan het moment van instroom, zie de link rechts

Inleiding MPS 5
Human Resource Management 5
Gedrag en Interactie in Publieke Organisaties 5,0
De Beleidscyclus en de Bestuurlijke Arena 5
De ontwikkeling van Public Affairs 5
Strategisch Management 5
Bestuurskundig Onderzoek 5
Organisatieverandering 5
Prestatiemanagement 5
Publieke Waarden en Ethiek 5
Medialogica in de publieke arena 5
Klassiekers in de Praktijk van Public Affairs 5
Juridisering van bestuursprocessen 5,0
Politiek-Ambtelijke Verhoudingen 5
De overheid als arbeidsorganisatie 5
Vergelijkend Publiek Management 5
Thesis MPS 15

Overgangsregelingen

Overgangsregelingen

Algemeen

Naar aanleiding van het herstructurering van de masteropleiding met ingang van het studiejaar 2016-2017 hebben er kleine wijzigingen plaatsgevonden in het cursus aanbod. Studenten die in februari 2016 begonnen zijn staan vrij ook een van de nieuw aangeboden keuzevakken te kiezen.

Public Affairs – Academisch jaar 2015-2016 – block 4 Februari 2016

Naar aanleiding van het herstructurering van de masteropleiding met ingang van het studiejaar 2016-2017 zal het verplichte vak “Public Affairs” onder een nieuwe naam en niet langer als een verplicht vak worden aangeboden. Studenten die het verplichte vak nog niet volledig hebben afgerond kunnen het keuzevak “De ontwikkeling van Public Affairs” volgen.

Organisatieverandering – Academisch jaar 2015-2016 – block 4 Februari 2016

Naar aanleiding van het herstructurering van de masteropleiding met ingang van het studiejaar 2016-2017 zal het verplichte vak “Organisatieverandering” niet langer in blok 1 worden aangeboden. Voor studenten die in februari 2016 begonnen zijn zal dit vak echter eenmalig in blok 1 van het academische jaar 2016-2017 extra worden aangeboden.

Vragen en contact

Beste student,

Welkom bij de master Management van de Publieke Sector! Misschien heb je nog vragen, aangezien je binnenkort start met een nieuwe opleiding en mogelijk ook bij een nieuwe universiteit. Je bent altijd welkom om bij ons langs de spreekuren te komen op maandag, woensdag en vrijdag. Onze contactgegevens kun je op deze webpagina Studieadviseur vinden. Houd er wel rekening mee dat we op maandag 5 september geen spreekuren hebben ivm onze aanwezigheid bij de diverse welkomstmomenten. We hopen je daar te zullen zien!

Met vriendelijke groet,

Sofie Delpeut, Tineke Choi & Jolanda den Heijer
Studieadviseurs van het Instituut Bestuurskunde