Studiegids

nl en

1. Beschrijving

Het Honours College Practicum Musicae is bedoeld voor studenten die zich op hoog niveau willen bekwamen op hun instrument en daarnaast artistiek onderzoek willen doen naar bepaalde aspecten van het musiceren. Dit kan een onderzoek zijn naar een theoretisch aspect, naar een bepaalde uitvoeringspraktijk, maar ook een onderzoek naar een praktisch aspect van het muziek maken is mogelijk.

Studenten die hiervoor in aanmerking komen, volgen het reguliere Practicum Musicae-programma aan het Koninklijk Conservatorium en breiden dat uit met een onderzoek, het Honours Artistic Research, waarvoor ze begeleid worden door een Artistic Research Supervisor.

2. Toelatingseisen

De studenten die deel willen nemen aan dit programma als invulling van het individuele Honours traject moeten de toelating voor de Practicum Musicae opleiding hebben gehaald en een goed gekeurd Honours Artistic Research proposal hebben ingediend .

Voor Practicum Musicae moet de student eerst een motivatiebrief en CV opsturen, waarna hij of zij, als het CV en de motivatie goed onderbouwd zijn, auditie mag doen voor een commissie van docenten aan het Koninklijk Conservatorium. Een student kan gevraagd worden om extra materiaal op te sturen (opnamen), of om een proefles te doen met een hoofdvakdocent.

Om toegelaten te worden moet de student in het toelatingsexamen aantonen voorbereidende klasniveau te hebben. In de praktijk ligt het niveau van PM studenten vaak hoger dan dat.

Voor het Honourstraject moet de student daarnaast een Honours Artistic Research Proposal indienen. Voor meer informatie over wat hier in moet staan, kun je contact opnemen met de De PM-coördinator of met het Head of Master Research Kathryn Cok

Deadline voor aanmelding is 1 maart

3. Onderwijsvorm en voertaal

  • Individuele Hoofdvakles: 50 minuten per week

  • Individuele correpetitie of duoklas: 12,5 minuten per week

  • Groepsles Elementaire Muziek Theorie: 100 minuten per week

  • Paper: individuele afspraken met de Artistic Research Supervisor

  • Introduction to research in the Arts: deze bestaat uit 8 lessen, waarvan de 1e, de laatste en 1 les in het midden verplicht zijn voor Honoursstudenten. 120 minuten

  • Master Circles: Bijeenkomsten waarbij Master Research studenten van het Conservatorium, onder leiding van een afdelingshoofd, discussieren over hun onderzoeken. Dit zijn 13 bijeenkomsten, waarvan de honoursstudenten er 4 moeten bijwonen. 120 minuten

De paper moet geschreven worden in het engels en de honours-lessen worden ook gegeven in het engels. De PM-lessen worden gegeven in het Nederlands.

4. Rooster

Het rooster is zeer flexibel, omdat de student voor alle individuele lessen en begeleidingssessies zelf afspraken maakt met de docent. De theorielessen vinden op meerdere momenten in de week plaats, waardoor de student een geschikt moment kan vinden. Introduction to research in the Arts wordt twee keer in de week gegeven, de studenten kunnen een tijdstip kiezen dat hun goed uitkomt. De Master Circles vinden op verschillende tijdstippen plaats in het jaar. De student kan altijd een geschikt moment kiezen om een Circle bij te wonen

5. Opbouw

Het gehele PM-Honours College duurt twee jaar en heeft een totale studielast van 20 EC. Het programma kent drie niveaus: PM1 (10 EC) en PM2 (10 EC).

Het PM Honours College heeft een niveau van 300.

6. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van docenten. Dit examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.

EMT wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni.

De presentatie van het Honours Artistic Research vind plaats tijdens het Master Research Symposium in april, d.m.v. een Lecture-Recital. De paper moet al een maand eerder klaar zijn en wordt beoordeeld door het Master Research Team van het Koninklijk Conservatorium.

7. Aanmelding en informatie

Aanmelden voor het PM-Honnourscollege doe je zowel bij

De PM-coördinator

als bij het Honours College FSW http://education.leiden.edu/honoursclasses/

Voor het PM-honourstraject moet je zowel een auditie doen, als een Honours Artistic Research Proposal indienen.

Voor meer informatie over je Honours Artistic Research Proposal kun je ook terecht bij het Head of Master Research van het Koninklijk Conservatorium Kathryn Cok

De deadline voor aanmelding PM en voor je Honours Artistic Research Proposal ligt op 1 maart. Audities worden afgenomen tussen 19 april en 26 april.