Studiegids

nl en

Honours College Music

Honoursonderwijs

Heb je interesse in muziek en wil je graag deelnemen aan het Honours College? Dat kan! Binnen het Honours College kun je kiezen uit twee Muziektrajecten: Practicum Musicae Honours en Honours College Music. Deze extra curriculaire trajecten van respectievelijk 30 en 31 EC, vallen onder het Individuele traject van de Faculteit Geesteswetenschappen. Er wordt samengewerkt met het Koninklijk Conservatorium en de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA).

Meer informatie over aanmelden kun je vinden op de (Engelstalige) Honours Academy website.

Honours College Music

Heb je interesse in muziek en zou je je graag verdiepen in de meer theoretische kant hiervan? Vul dan je Individuele programma (onder de vlag van Geesteswetenschappen) in met Honours College Music; je volgt elementaire muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium, keuzevakken van de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA), een Honours Class en je sluit je traject af met het 'Capstone Project' van het Honours College Humanities Lab. Een groot deel van het programma kun je dus invullen met (gebonden) keuzevakken.
Het programmaschema kun je in PDF in de rechter zij-balk vinden. Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende programmaonderdelen:

Elementaire Muziektheorie (2x3 EC)

Elementaire Muziektheorie (EMT) is een wekelijkse groepsles van 75 minuten. Je volg EMT aan het Koninklijk Conservatorium tijdens het tweede en derde jaar van je BA. EMT wordt verschillende malen per week aangeboden, dus je kan een tijdslot kiezen dat past binnen je rooster. De voertaal is Nederlands of Engels (dit wordt bepaald in wederzijds overleg).
Registratie: Als je bent toegelaten tot Honours College Music, zorgt Caroline Cartens voor je registratie voor EMT.
Let op: Je moet wel geregistreerd staan als student bij het Koninklijk Conservatorium!

Keuzevakken ACPA (10 EC totaal)

Je kiest voor 10 EC aan keuzevakken bij ACPA, deze keuzevakken voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Ze zijn muziek gerelateerd.

  • Ze zijn van niveau 300, je mag maximaal één cursus op niveau 200 kiezen.

  • Ze zijn afkomstig uit het aanbod van de ACPA keuzevakken Kunsten en Wetenschap of de minor Music Studies (Helaas zijn de Keuzevakken Muziek in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in 2021-2022 niet opengesteld voor andere dan Conservatorium studenten). Kijk in de studiegids voor het aanbod.

  • Je rondt de keuzevakken af met een gemiddelde van minimaal een 8.0 (individuele eindcijfers mogen niet lager dan een 7.0 zijn).

Registratie: via uSis. Lees de individuele cursusbeschrijvingen in de studiegids voor meer informatie.

Honours Class ACPA (1x5 EC)

Je kiest in ieder geval één muziek gerelateerde Honours Class die wordt aangeboden door ACPA.
Registratie: via het Honours Academy aanmeldsysteem. Meer informatie kun je vinden op de website van de Honours Academy. Twee keer per jaar ontvang je ook een mail van de Honours Academy met informatie over de aankomende aanmeldperiode.
Honours Class (1x5 EC)
Je kiest een Honours Class uit het gehele aanbod aan Honours Classes, dat kan nog een muziek gerelateerde Honours Class zijn of een ‘reguliere’ Honours Class. Reguliere Honours Classes worden georganiseerd door alle faculteiten van de Universiteit Leiden en hebben een interdisciplinair karakter.
Registratie: via het Honours Academy aanmeldsysteem. Meer informatie kun je vinden op de website van de Honours Academy. Twee keer per jaar ontvang je ook een mail van de Honours Academy met informatie over de aankomende aanmeldperiode.

Capstone Project (1x5 EC)

Het Capstone project is de Grande Finale van het Humanities Lab traject waar je als Practicum Musicae Honours student ook aan deelneemt. Studententeams van verschillende disciplines werken aan een specifiek onderwerp of probleem en presenteren de resultaten van hun project op een afsluitende conferentie.
Registratie: via Humanities Lab. In het tweede semester van het derde jaar van je BA ontvang je een mail van Humanities Lab om je op te geven.

Practicum Musicae Honours

Speel je een instrument of zing je op hoog niveau? Dan is het Practicum Musicae Honours wat voor jou! Dit traject komt grotendeels overeen met het reguliere Practicum Musicae, alleen volg je naast elementaire muziektheorie en de hoofdvaklessen aan het Koninklijk Conservatorium ook een Honours Class en je sluit je traject af met het 'Capstone Project' van het Honours College Humanities Lab.

Het programmaschema kun je in PDF in de rechter zij-balk vinden. Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende programmaonderdelen:

Elementaire Muziektheorie (2x3 EC)

Elementaire Muziektheorie (EMT) is een wekelijkse groepsles van 75 minuten. Je volg EMT aan het Koninklijk Conservatorium tijdens het tweede en derde jaar van je BA. EMT wordt verschillende malen per week aangeboden, dus je kan een tijdslot kiezen dat past binnen je rooster. De voertaal is Nederlands of Engels (dit wordt bepaald in wederzijds overleg).
Registratie: Als je bent toegelaten tot Practicum Musicae Honours, zorgt Caroline Cartens voor je registratie voor EMT.
Let op: Je moet wel geregistreerd staan als student bij het Koninklijk Conservatorium!

Hoofdvaklessen (2x7 EC)

De hoofdvaklessen zijn wekelijkse, individuele lessen van 50 minuten. Daarnaast heb je om de week individuele of duo coaching-sessies van 25 minuten. Beiden volg je aan het Koninklijk Conservatorium gedurende het tweede en derde jaar van je BA. De lessen en coaching-sessies plan je in met de docent, dus je hebt veel flexibiliteit.
De voertaal is Nederlands of Engels (dit wordt bepaald in wederzijds overleg).
Registratie: Als je bent toegelaten tot Practicum Musicae Honours, zorgt Caroline Cartens voor je registratie voor EMT.
Let op: Je moet wel geregistreerd staan als student bij het Koninklijk Conservatorium!

Aan het eind van het academisch jaar moet je examen doen aan het Conservatorium: je geeft een optreden van 20 minuten voor een commissie. De commissie bepaalt of je het vereiste niveau hebt behaald (en of je door mag naar het tweede jaar van het PM-programma).

Honours Class (1x5 EC)

Binnen het Honours programma volg je in ieder geval één Honours Class. Je kan kiezen tussen een muziek gerelateerde Honours Class of een ‘reguliere’ Honours Class. Reguliere Honours Classes worden georganiseerd door alle faculteiten van de Universiteit Leiden en hebben een interdisciplinair karakter.
Registratie: via het Honours Academy aanmeldsysteem. Meer informatie kun je vinden op de website van de Honours Academy. Twee keer per jaar ontvang je ook een mail van de Honours Academy met informatie over de aankomende aanmeldperiode.

Capstone Project (1x5 EC)

Het Capstone project is de Grande Finale van het Humanities Lab traject waar je als Practicum Musicae Honours student ook aan deelneemt. Studententeams van verschillende disciplines werken aan een specifiek onderwerp of probleem en presenteren de resultaten van hun project op een afsluitende conferentie.
Registratie: via Humanities Lab. In het tweede semester van het derde jaar van je BA ontvang je een mail van Humanities Lab om je op te geven.

Meer Informatie

Honours College

Het Honours College is een programma voor ambitieuze, nieuwsgierige bachelor studenten die een extra uitdaging zoeken naast hun reguliere studie. Iedere faculteit heeft haar eigen Honours College track. Het Honours College Music valt onder de track van Geesteswetenschappen, maar staat open voor studenten van de hele universiteit. Meer informatie over het Honours College en de verschillende tracks vind je hier.

Contactgegevens

Alle contactgegevens voor het Honours College Music op een rij:

Koninklijk Conservatorium

Caroline Cartens
pm@koncon.nl

ACPA Rogier Schneemann
r.schneemann@kunsten.leidenuniv.nl

Honours College Humanities Lab

Eelkje Meindertsma en Sieglinde de Horde
honours@hum.leidenuniv.nl

Honours Academy – BA Honours Classes
baclasses@ha.leidenuniv.nl