Studiegids

nl en

1. Beschrijving

Het Honours College Practicum Musicae is bedoeld voor studenten die zich op hoog niveau willen bekwamen op hun instrument en daarnaast artistiek onderzoek willen doen naar bepaalde aspecten van het musiceren. Dit kan een onderzoek zijn naar een theoretisch aspect, naar een bepaalde uitvoeringspraktijk, maar ook een onderzoek naar een praktisch aspect van het muziek maken is mogelijk.

Studenten die hiervoor in aanmerking komen, volgen het reguliere Practicum Musicae-programma aan het Koninklijk Conservatorium en breiden dat uit met een onderzoek, het Honours Artistic Research, waarvoor ze begeleid worden door een Artistic Research Supervisor. Naast dit programma aan het Koninklijk Conservatorium volgen ze minimaal één Honours class, waarbij ze de keuze hebben uit het volledige aanbod van de Honours Academy.

2. Toelatingseisen

De studenten die deel willen nemen aan dit Honours traject moeten de toelating voor de Practicum Musicae opleiding hebben gehaald en toegelaten zijn aan de Honours Academy.

Voor de toelating voor het Practicum Musicae Honours traject moet de student zich inschrijven voor het reguliere Practicum Musicae programma op de website van het Koninklijk Concervatorium. Alle stappen en materialen die de student nodig heeft voor zijn of haar toelating worden daar uitgebreid beschreven. De toelating bestaat uit het opsturen van drie opnamen, waarna de student al dan niet Live auditie mag doen voor een commissie van docenten van het Koninklijk Conservatorium. Een student kan gevraagd worden om extra materiaal op te sturen, of om een proefles te doen met een hoofdvakdocent. Het advies van de commissie is leidend.

Om toegelaten te worden moet de student in het toelatingsexamen aantonen dat hij of zij binnen twee jaar net zo goed kan zijn als iemand die aan de Bachelor Conservatorium begint. In de praktijk ligt het niveau van PM studenten vaak hoger dan dat. Wegens grote populariteit van het PM-programma is er een quotum van 35 nieuwe toelatingen per jaar.

Deadline voor aanmelding voor het reguliere PM-programma is 1 maart 2018, maar het Conservatorium maakt uitzonderingen op deze deadline voor getalenteerde musici.

3. Onderwijsvorm en voertaal

Het PM-deel:

  • Individuele hoofdvakles: 50 minuten per week

  • Individuele coach pianist of duoklas: 25 minuten per twee weken

  • Groepsles Elementaire Muziek Theorie: 100 minuten per week

Het Honours Academy-deel:

Je volgt minstens één honours-class naar keuze.

Het Artistic Research deel:

  • Artistic Research Paper: individuele afspraken met de Artistic Research Supervisor

  • Introduction to research in the Arts: deze bestaat uit 8 lessen, waarvan de eerste, de laatste en een les in het midden verplicht zijn voor Honoursstudenten. 120 minuten

  • Master Circles: Bijeenkomsten waarbij Master Research studenten van het Conservatorium, onder leiding van een afdelingshoofd, discussiëren over hun onderzoeken. Dit zijn 13 bijeenkomsten, waarvan de honoursstudenten er 4 moeten bijwonen. 120 minuten
    De paper moet geschreven worden in het Engels en de honours-lessen worden ook gegeven in het Engels. De PM-lessen worden gegeven in het Nederlands of in het Engels, dit hangt van de taal van de studenten af.

4. Rooster

Het rooster is zeer flexibel, omdat de student voor alle individuele lessen en begeleidingssessies zelf afspraken maakt met de docent. De theorielessen vinden op meerdere momenten in de week plaats, waardoor de student een geschikt moment kan vinden. Introduction to research in the Arts wordt twee keer in de week gegeven, de studenten kunnen een tijdstip kiezen dat hun goed uitkomt. De Master Circles vinden op verschillende tijdstippen plaats in het jaar. De student kan altijd een geschikt moment kiezen om een Circle bij te wonen

5. Opbouw

Het gehele PM-Honours College duurt twee jaar en heeft een totale studielast van 30 EC.

Het PM-programma kent drie niveaus: PM1 (10 EC), PM2 (10 EC) en PM3 (10EC). Voor het PM-honours traject volgt de student twee van deze drie jaren/niveau's.

De student mag door naar het volgende niveau, als het vorige niveau goed is afgesloten. Ook hier geldt dat de commissie van het Conservatorium beslist.

Studenten die al PM1 volgen, kunnen in hun tweede jaar PM, beginnen met het PM-honourstraject, zonder extra auditie (het overgangstentamen PM geldt dan als toelating).

Het artistic research-deel van het PM-honourscollege bedraagd 5 EC en de student volgt ook een honoursclass voor 5 EC.

Het PM Honours College heeft een niveau van 300.

6. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van Conservatorium docenten. Dit examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het te spelen programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.

EMT wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni.
De presentatie van het Honours Artistic Research vindt plaats tijdens het Master Research Symposium in april, d.m.v. een Lecture-Recital. De paper moet al een maand eerder klaar zijn en wordt beoordeeld door het Master Research Team van het Koninklijk Conservatorium.

7. Aanmelding en informatie

Aanmelden voor het PM-Honourscollege doe je zowel bij Practicum Musicae, als bij het Honours College FSW.
Voor meer informatie over het PM-honours traject, kan je je wenden tot de PM-coördinator Caroline Cartens op PM@koncon.nl

Voor meer informatie over je Honours Artistic Research Proposal kun je ook terecht bij het Head of Master Research van het Koninklijk Conservatorium Kathryn Cok

De deadline voor aanmelding PM ligt op 1 maart 2018. Audities worden afgenomen in april 2018. Het Conservatorium houdt de mogelijkheid open tot flexibiliteit met de deadline, voor studenten zij getalenteerd acht en die te laat zijn met hun aanmelding