Studiegids

nl en

1. Beschrijving

Het Honours College Music Performance (voormalig Practicum Musicae Honours College) is bedoeld voor studenten die zich op hoog niveau willen bekwamen op hun instrument en een Honours College gericht op Artistic Research willen volgen.

MP-Honours College is de mogelijkheid om (een deel van) het PM-programma als Honours College te volgen. Practicum Musicae bestaat uit drie niveau’s, oftewel drie jaren: PM1, PM2 en PM3. Ieder 10 EC waard en bestaande uit een praktische component (de hoofdvakles) en een theoretische component (elementaire muziektheorie).

Voor het honours traject komt daar nog het Capstone Project (5 EC) en een Honours Class naar keuze (5 EC) bij.

De student volgt voor het MP Honours College minimaal twee niveau’s/jaren PM, presenteert een Capstone Project en volgt een Honours Class naar keuze. Dit brengt de student op 30 EC voor het MP-honours traject.

Music Performance Honours College heeft een niveau van 300

2. Toelatingseisen

De studenten die deel willen nemen aan dit Honours traject moeten de toelating voor de Practicum Musicae opleiding hebben gehaald en toegelaten zijn aan de Honours Academy.

Voor de toelating voor het Practicum Musicae Honours traject moet de student zich inschrijven voor het reguliere Practicum Musicae programma op de website van het Koninklijk Concervatorium. Alle stappen en materialen die de student nodig heeft voor zijn of haar toelating worden daar beschreven. De toelating bestaat uit het opsturen van drie opnamen, waarna de student al dan niet Live auditie mag doen voor een commissie van docenten van het Koninklijk Conservatorium. Een student kan gevraagd worden om extra materiaal op te sturen, of om een proefles te doen met een hoofdvakdocent. Het advies van de commissie is leidend.

Om toegelaten te worden moet de student in het toelatingsexamen aantonen dat hij of zij binnen drie jaar net zo goed kan zijn als iemand die aan de Bachelor Conservatorium begint. In de praktijk ligt het niveau van PM studenten vaak hoger dan dat. Wegens grote populariteit van het PM-programma is er een quotum van 25 nieuwe toelatingen per jaar.

Deadline voor aanmelding voor het reguliere PM-programma is 1 maart 2018, maar voor Leidsche studenten kan een uitzondering gemaakt worden, als het CV en de motivatiebrief getuigen van een groot talent.

3. Onderwijsvorm en voertaal

Het PM-deel:

  • Individuele hoofdvakles: 50 minuten per week

  • Individuele coach pianist of duoklas: 25 minuten per twee weken

  • Groepsles Elementaire Muziek Theorie: 75 minuten per week

Het Honours Academy-deel:

Een ACPA Honours Class naar keuze

Het Capstone traject van Humanities Lab

De voertaal is Engels of Nederlands. Dit gaat in overleg.

4. Rooster

Het rooster is zeer flexibel, omdat de student voor alle individuele lessen en begeleidingssessies zelf afspraken maakt met de docent. De theorielessen vinden op meerdere momenten in de week plaats, waardoor de student een geschikt moment kan vinden.

5. Opbouw

Het gehele MP-Honours College duurt twee jaar en heeft een totale studielast van 30EC.

Het PM-programma kent drie niveaus: PM1 (10 EC), PM2 (10 EC) en PM3 (10EC). Voor het MP-honours traject volgt de student twee van deze drie jaren. De student mag door naar het volgende niveau, als het vorige niveau goed is afgesloten. Ook hier geldt dat de commissie van het Conservatorium beslist.

Studenten die al PM1 volgen, kunnen in hun tweede jaar PM, beginnen met het PM-honourstraject, zonder extra auditie (het overgangstentamen PM geldt dan als toelating).

Het MP Honours College heeft een niveau van 300.

6. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van Conservatorium docenten. Dit examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het te spelen programma wordt in overleg met de docent vastgesteld.

EMT wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni.

De Honours Class wordt afgesloten met een tentamen.

Het Capstone traject wordt afgesloten met een evenement en een presentatie. Voor meer info, zie de website van Humanities Lab.

7. Aanmelding en informatie

Aanmelden voor het PM-Honourscollege doe je zowel bij Practicum Musicae, als bij het Honours College FGW.

Voor meer informatie over het PM-honours traject, kan je je wenden tot de PM-coördinator Caroline Cartens op PM@koncon.nl